Schadeposten: richtlijn verlies zelfwerkzaamheid

31 jul 2022 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Indien je een ongeval krijgt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan kun je jouw schade verhalen op de aansprakelijke persoon. Schade valt onder te verdelen in materiële en immateriële schade (smartengeld). Materiële schade is schade die je in je portemonnee voelt, de kosten die je maakt. Smartengeld is minder eenvoudig in geld uit te drukken. Het gaat bij smartengeld namelijk om een financiële vergoeding van emotionele, lichamelijke en psychische schade.

Richtlijnen Letselschade Raad

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld. Ze hebben als doel om veel voorkomende discussies over bepaalde schadeposten te voorkomen. Daardoor worden gelijke gevallen gelijk behandeld. De richtlijnen worden gebruikt als een gemakkelijk en uniform uitgangspunt. De richtlijnen worden ieder jaar in januari geïndexeerd.

In niet alle gevallen kunnen de richtlijnen worden gebruikt. Soms doet de toepassing van een richtlijn geen recht aan de schade of risico’s van iemand met letselschade. Dan wordt er een concrete schadeberekening gemaakt die onderbouwd dient te worden met bewijsstukken.

De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld over onder andere:

In een serie blogs vertel ik je meer over de bovenstaande richtlijnen. In de vorige blogs is de Richtlijn huishoudelijke hulp, de Richtlijn kilometervergoeding en de Richtlijn studievertraging al aan bod gekomen. In dit vierde blog ga ik in op de Richtlijn zelfwerkzaamheid.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Zelfwerkzaamheid

Ben je niet meer in staat (of nog slechts beperkt) om bepaalde klussen te verrichten in en rond jouw woning en in de tuin, dan spreken van het verlies van zelfwerkzaamheid. Stel je voor dat je altijd zelf de schilderwerkzaamheden in jouw woning en aan de buitenkant uitvoerde en dat je dit door het letsel niet meer kunt doen, dan moet je daar na het ongeval hulp voor inschakelen. Met zelfwerkzaamheid wordt volgens de richtlijn bedoeld: het zelf verrichten van werkzaamheden in, aan of rond de woning die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) kunnen worden verricht. In de Richtlijn Zelfwerkzaamheden zijn ook hiervoor normbedragen vastgesteld door de Letselschade Raad.

Onder zelfwerkzaamheid worden de volgende werkzaamheden verstaan:

  • Reparatiewerkzaamheden in en aan de woning.
  • Schilderwerkzaamheden in en aan de woning. Hieronder valt ook het aanbrengen van behangpapier of wandbekleding.
  • Tuinonderhoud, incl. onderhoud van paden, terrassen, schuren en schuttingen.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vraag of je een koop- of huurwoning hebt. Bij een huurwoning geldt bijvoorbeeld dat grote reparatiewerkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. Verder is het van belang of er veel of weinig onderhoud nodig is en of jouw huis wel of geen tuin heeft. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten huizen: vrijstaand, twee-onder-een-kapwoning, rijtjeshuis of flat/appartement. Tenslotte wordt ook nog gekeken naar de mate van beperking. Welke werkzaamheden kan het slachtoffer niet meer verrichten door het letsel?

''De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld waarmee de hoogte van schadeposten makkelijker kan worden vastgesteld.''

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Het normbedrag wordt aangepast aan de mate waarin het vermogen tot zelfwerkzaamheid beperkt is. De mate van beperking wordt in overleg vastgesteld en uitgedrukt in een vast percentage van 25, 50, 75 of 100. Als het slachtoffer 50% van de kluswerkzaamheden verrichtte en hij kan niks meer doen dan zal 50% van het normbedrag vergoed moeten worden.

Richtlijn zelfwerkzaamheid

Tabel niet goed zichtbaar? Klik hier voor een grotere weergave.

Als je kunt aantonen dat de schade in jouw concrete situatie hoger is dan de normbedragen, dan zal de aansprakelijke partij deze hogere schade moeten vergoeden. Als het slachtoffer bijvoorbeeld bouwvakker is en thuis een complete verbouwing zou gaan verrichten dan zijn de normbedragen uit de richtlijn te laag. Als een slachtoffer altijd zelf het onderhoud aan zijn auto deed dan zal dat apart moeten worden vergoed want dat valt niet onder deze richtlijn.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen zelfredzaamheid en huishoudelijke hulp. Zelfredzaamheid is de persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen (denk daarbij aan: aan- en uitkleden, eten, drinken, bewegen en lopen, praten en naar het toilet gaan). Huishoudelijke hulp valt ook niet onder zelfwerkzaamheid. Hiervoor is een aparte richtlijn.

Contact

Ben jij het slachtoffer geworden van een ongeval en wil jij weten welke schadevergoeding jij kunt vorderen in jouw zaak? Vraag het een van onze specialisten van de sectie letselschaderecht!

Ik heb een vraag

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.