Scheiden in 10 stappen: waar moet je beginnen?

06 sep 2021 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om te gaan scheiden, komt er een hoop op je af. Soms zie je door de bomen het bos dan niet meer… Er moeten namelijk zoveel dingen geregeld worden… 

Wij staan voor je klaar en helpen je graag! Onderstaand stappenplan geeft je wat houvast in deze moeilijk periode.

Stap 1: Scheidingsmelding

In sommige gevallen komt de scheidingsmelding als verrassing, terwijl in andere gevallen er al jaren over een mogelijke echtscheiding gesproken is. Het is in ieder geval belangrijk dat jullie het gesprek met elkaar aangaan en dat je eerlijk bent over jouw gevoel. 

Probeer een situatie te creëren waarin jullie open met elkaar kunnen communiceren over jullie gevoelens, wensen en behoeften. Probeer daarbij verwijten achterwege te laten. Als de emoties erg hoog zitten, kan het verstandig zijn om het gesprek op een ander moment voort te zetten.

Het is van groot belang dat de scheidingsmelding goed gehoord wordt door de ander. Accepteer elkaars grenzen en behoefte aan tijd om de boodschap te verwerken. Bij een scheiding worden immers ook alle stappen van een rouwproces    doorlopen.

Als het niet goed lukt om samen dit gesprek te hebben, kan het raadzaam zijn om deskundige begeleiding te zoeken. Een professional kan vaak helpen om de situatie in goede banen te leiden en ervoor zorgen dat beide partijen zich gehoord voelen.

Stap 2: Eerste gesprek bij advocaat of mediator

Er zal gekozen moeten worden tussen de verschillende manieren waarop een scheiding geregeld kan worden, te weten: 

  • mediation
  • ieder een eigen advocaat, maar wel in overleg,
  • ieder een eigen advocaat en procederen,

Welke manier bij jou past, is afhankelijk van jouw situatie. Tijdens een eerste gesprek op kantoor kunnen we dat goed bekijken. Het is daarbij belangrijk dat er een klik is en dat je het vertrouwen hebt dat jouw zaak bij ons in goede handen is. 

Stap 3: Verzamelen stukken aan de hand van lijsten

De volgende stap is dat je aan de hand van lijsten allerlei stukken en informatie moet gaan verzamelen van alle bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. 

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij in kaart brengen waar de kwestie precies over gaat, wat er geregeld moet worden en welke mogelijkheden er hiervoor zijn. 

Stap 4: Ouderschapsplan

Als er kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. Pas als aangetoond kan worden waarom dit in jullie geval niet haalbaar is, kan hiervan afgeweken worden. 

Er zullen in ieder geval afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van de zorg voor de kinderen, de kosten van de kinderen en de wijze hoe jullie elkaar op de hoogte houden over belangrijke aangelegenheden die de kinderen aangaan. Als dat niet lukt, dan zal een rechter hier uitspraak over moeten doen. Een ouderschapsplan kan echter voorzien in zoveel meer, dan een uitspraak van een rechter. 

Zolang jullie in onderling overleg afspraken kunnen maken, blijft het ouderschapsplan vaak na ondertekening in de kast liggen. Maar in het geval jullie anders denken over een bepaald punt, kan het er weer bij gepakt worden om te kijken wat jullie hier destijds over afgesproken hebben. Een ouderschapsplan zorgt dus voor minder discussies.

Stap 5: Alimentatie

Wellicht zal er ook gesproken moeten worden over een mogelijke kinder- of partneralimentatie. Heb je daar jouw gedachten al over laten gaan?

Wij kunnen je aan de hand van de door jou overgelegde stukken en informatie informeren en adviseren omtrent de wettelijke normen en maatstaven. In overleg zijn jullie principe vrij om hier andere afspraken over te maken (dit geldt met name voor partneralimentatie). 

Als het jullie niet lukt om hier samen afspraken over te maken, dan zal de rechter de verzoeken beoordelen aan de hand van de wettelijke normen en maatstaven.

Stap 6: Pensioen

In de meeste gevallen zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden over het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Het kan natuurlijk dat er hierover al iets in de huwelijkse voorwaarden is afgesproken.

Voor de meeste mensen is het onderwerp pensioen vaak nog een “ver van hun bed show”, maar het is toch raadzaam om een weloverwogen keuze te maken. 

In onderling overleg kan er gekozen worden voor verevenen, niet verevenen en conversie.  Lukt het jullie niet om een afspraak te maken over de pensioenrechten? Dan geldt de wettelijke regeling die inhoudt dat het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen verevend dient te worden. 

Stap 7: Afwikkeling bij de rechtbank

Indien het jullie lukt om over alle te regelen punten afspraken te maken, dan hoeft er slechts een administratieve procedure bij de rechtbank gevoerd te worden. Het verzoekschrift tot echtscheiding wordt dan samen met een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan bij de rechtbank ingediend. Deze procedure is slechts een formaliteit en de rechter zal de echtscheiding uitspreken in een beschikking. Maar de echtscheiding is dan nog niet definitief..!

Lukt het jullie niet om er samen uit te komen dan zal er inhoudelijk geprocedeerd moeten worden. Een dergelijke procedure neemt helaas veel meer tijd in beslag, maar zal ook eindigen door een beschikking van de rechter.

Stap 8: Inschrijving beschikking bij gemeente

Zodra wij de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank hebben ontvangen, kan de inschrijving bij de gemeente (waar jullie destijds getrouwd zijn) geregeld worden. Pas als de echtscheiding hier is ingeschreven, is de echtscheiding definitief. 

Tegen de echtscheidingsbeschikking staat 3 maanden hoger beroep open, maar om deze termijn te bespoedigen, is het mogelijk dat jullie beiden een akte van berusting ondertekenen waarin jullie aangeven niet in hoger beroep te gaan. Vervolgens kan direct voor inschrijving van de echtscheiding zorggedragen worden. 

Stap 9: Mededeling scheiding aan pensioenuitvoerders

Binnen 2 jaar nadat de echtscheiding heeft plaatsgevonden moet je de afspraken over het pensioen melden bij de pensioenuitvoerders. Vergeet dus niet het zogenaamde “mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding” tijdig te versturen.  

Vanzelfsprekend kunnen we je hier altijd bij helpen.

Stap 10: Evaluatie

Het is raadzaam om enkele maanden/jaren na de scheiding na te gaan of de gemaakte afspraken of opgelegde regeling nog voldoen/voldoet. Zijn er inmiddels zaken gewijzigd? Blijf met elkaar gesprek het gesprek aangaan en probeer in te spelen op veranderingen. 

Als jullie er samen niet uitkomen, kunnen jullie een dergelijk gesprek ook onder begeleiding van een mediator laten plaatsenvinden. Zie het maar als een soort APK-keuring!

Conclusie

Heb je naar aanleiding van dit blog vragen over een echtscheiding? Neem dan nu contact met ons op. Wij staan voor je klaar en helpen je graag!

Over de
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.