Scheiden zonder vechten; dat wenst toch iedereen?!

18 feb 2015 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
U heeft ze hoogstwaarschijnlijk al wel gehoord: de radiocommercials die mensen oproepen om in actie te komen bij een vechtscheiding in hun omgeving. In februari werd het startschot gegeven voor de campagne tegen vechtscheidingen.

Bijzondere curator

Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Ongeveer 20% daarvan verloopt problematisch met nadelige gevolgen voor de kinderen. De rechtbank Breda is in januari 2015 gestart met een pilot om de positie van kinderen in een dergelijke situatie te versterken. De rechtbank gaat onder meer bij (dreigende) vechtscheidingen een bijzondere curator met een gedragsdeskundige achtergrond benoemen. Diegene zal vervolgens het kind vertegenwoordigen in de procedure. Deze pilot waarbij niet een juridische deskundige, maar een gedragsdeskundige het kind bijstaat, is wat mij betreft een prima initiatief. Ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten van de pilot.

Verantwoordelijkheid ouders

Toch zouden velen, waaronder ikzelf, liever zien dat het benoemen van een derde om te ‘waken’ over de kinderen, niet nodig is. Ouders zijn immers zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun kind. Toch blijkt het voor veel ouders moeilijk om na het uiteengaan met elkaar te blijven communiceren of afspraken te maken. Mocht dit voor u herkenbaar zijn, dan helpen wij u daarbij graag op de juiste weg. Juist om te voorkomen dat u in een vechtscheiding geraakt!

Mogelijkheden

Mediation Zo kunt u bij ons terecht voor mediation. Onder begeleiding van onze onafhankelijke vFAS-mediators gaat u samen met uw partner op zoek naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. U bepaalt dus uiteindelijk zelf hoe het conflict wordt opgelost in plaats van dat de rechter u een oplossing oplegt. De afspraken die u maakt, worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Ieder een eigen advocaat Mocht mediation niet de juiste weg zijn of net een brug te ver zijn, dan kunnen wij u tevens bijstaan in een scheiding waarbij overleg wel de boventoon voert. Beide partijen laten zich dan bijstaan door een eigen advocaat. Met uw advocaat bespreekt u uw wensen en van haar ontvangt u juridisch advies. Voor de ander geldt dat eveneens. Vervolgens vinden er gezamenlijke gesprekken plaats met uw partner en zijn/haar advocaat. In onderling overleg wordt toegewerkt naar overeenstemming over zaken die moeten worden geregeld. Deze overeenstemming wordt vastgelegd in een convenant dat vervolgens bij de rechtbank wordt ingediend. U en uw ex-partner hoeven dan niet in persoon voor de rechter te verschijnen; de procedure kan schriftelijk worden afgewikkeld. Voor deze mogelijkheden is de medewerking van beide partners (en advocaten) nodig. Niet-juridische hulpverlening Daarnaast zou u kunnen overwegen gebruik te maken van niet-juridische hulpverlening om de onderlinge communicatie te verbeteren en het maken van afspraken te bevorderen. Een ook door de rechtbank Breda onderschreven methodiek betreft de module Ouderschap Blijft. Ouders worden hierbij door een deskundige geholpen om op de juiste manier gezamenlijk invulling te blijven geven aan het ouderschap na echtscheiding. Mocht u meer informatie wensen over deze mogelijkheden of een afspraak willen maken, neemt u dan gerust contact op. Verder houdt de sectie Familierecht van AK Advocaten iedere donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur een gratis en vrijblijvend inloopspreekuur.

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.