Een schenking ontvangen en getrouwd in gemeenschap van goederen?

13 jan 2022 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Een schenking ontvangen en getrouwd in gemeenschap van goederen? Sommige ouders kiezen ervoor om ‘met de warme hand’ een deel van hun spaargeld te schenken (in de vorm van een schenking) aan hun kinderen. Op die manier kunnen zij fijn meegenieten van hetgeen de kinderen met hun geld doen. Heb jij recentelijk ook een leuk bedrag van jouw ouders ontvangen? Of ben je de ouder in kwestie die de schenking heeft gedaan? Lees dan vooral dit blog!

Hoeveel mag je belastingvrij schenken?

Voor een kind is het natuurlijk een aantrekkelijk idee om een extraatje te krijgen. Fiscaal kan dit ook voordelig zijn. In 2022 geldt voor schenkingen aan een kind een jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.677. Daarnaast mag aan een kind tussen de 18 en 40 jaar oud eenmalig een bedrag van € 106.671 belastingvrij geschonken worden. Dit bedrag moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning. Van deze mogelijkheden wordt regelmatig gebruik gemaakt. So far so good…

Ik wil meer weten over familierecht

Schenking en scheiding… Wat nu?

Maar wat nu als het kind dat dit geld door zijn/haar ouders geschonken heeft gekregen, gaat scheiden? Dan heb je de poppen aan het dansen! Ouders zien immers niet graag dat de helft van die schenking met de ex-partner meegaat. Hoe zeer het er ook op leek dat de ouders dit extraatje niet alleen aan hun eigen kind, maar ook aan hun schoondochter/schoonzoon gunden, blijft van die gunfactor meestal weinig over als hun kind gaat scheiden.

Is het te voorkomen dat de helft van de schenking naar “de koude kant gaat?”

Ja, dat is vrij eenvoudig te regelen, maar niet achteraf…..

Allereerst is het even de vraag of het kind in gemeenschap van goederen (en zo ja, voor of na 1 januari 2018 is getrouwd) of onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Om problemen te voorkomen is het hoe dan ook verstandig om ten tijde van de schenking uitdrukkelijk te bepalen dat die schenking onder uitsluiting (in privé) aan het kind toekomt. Ouders kunnen namelijk niet achteraf bepalen dat die schenking een privé schenking betreft.

Hoe leg je dan als ouders vast dat de schenking in privé aan het eigen kind toekomt? Dit is nergens in de wet vastgelegd, dus er zijn in feite geen vormvereisten. Mensen denken vaak dat wanneer het geld op een bankrekening wordt gestort die alleen op naam van het eigen kind staat, dit voldoende is. Dat is niet het geval! Het is van groot belang dat bij de omschrijving bij de overboeking wordt vermeld dat het om een privé schenking gaat. Nog beter zou het zijn om de bedoeling in een notariële of onderhandse akte vast te leggen én het de bedoeling ook bij de bankoverschrijving te vermelden. Verstandig om het goed te regelen dus: better safe than sorry!

schending-scheiding-hand-met-geld

"Het is van groot belang dat bij de omschrijving bij de overboeking van een schenking wordt vermeld dat het om een privé schenking gaat."

(Beperkte) Gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Koppels die na deze datum getrouwd zijn en geen huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen, zijn in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd. In dit geval blijven erfenissen en schenkingen van de persoon die deze ontvangt. Erfenissen en schenkingen vallen derhalve niet in de gemeenschap. Ook niet als de schenker vergeten is om de schenking onder uitsluiting te doen.

Voor stellen die voor 2018 in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, ligt dit dus anders. Daar is het echt van belang dat de schenker de schenking onder uitsluiting doet. Pas dan valt de schenking buiten de gemeenschap van goederen. Komt het tot een echtscheiding tussen deze echtgenoten, dan hoeft die schenking in dit laatste geval niet in de verdeling te worden betrokken. Dat is helder en logisch.

Maar wat als dat geld al is uitgegeven?

De Hoge Raad is met een praktische en formele uitspraak (HR 5 april 2019, ECLI:HR:2019:504) gekomen: op grond van art. 1:94 lid 5 (oud) BW wordt aangenomen dat de tijdens het huwelijk uit het gemeenschapsvermogen voldane schulden gemeenschapsschulden betreffen, waarbij – als er sprake is van een vermogensverschuiving tussen privé- en gemeenschapsvermogen – er een vergoedingsrecht ontstaat ingevolge art. 1:95 lid 2 BW en 1:96 lid 4 BW. Verdere omstandigheden spelen bij het ontstaan van het vergoedingsrecht geen rol, waardoor op dit punt een hoop discussie kan worden voorkomen. Kortom, het feit dat de schenking is “opgemaakt”, wil niet zeggen dat deze niet kan worden teruggevorderd bij het einde van een huwelijk. Dus schoondochters en schoonzonen, opgepast: reken je niet voortijdig rijk!

Heb je vragen met betrekking tot dit blog? Neem contact op met onze specialisten van de sectie Familierecht.

Ik ga contact opnemen!

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen

87 reacties op “Een schenking ontvangen en getrouwd in gemeenschap van goederen?”

 1. Als ik het goed begrijp, is alleen een omschrijving van bv. (valt buiten de gemeenschap) in de omschrijving op de bankoverschrijving voldoende om de gift prive te houden. Ook al is het huwelijk in gemeenschap van goederen destijds aangegaan.

 2. Geachte heer Van Hameren,
  Er zijn inderdaad meerdere uitspraken van rechters, waarin een duidelijke omschrijving bij de bankoverschrijving (zoals schenking in privé, valt buiten de huwelijksgemeenschap) als voldoende wordt geacht om die schenking als privévermogen te kunnen beschouwen. Ik verwijs bijv. naar: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2004:AR0019&keyword=schenking prive. Maar wilt u 100% zekerheid, dan adviseer ik u die bedoeling ook te laten vastleggen in een overeenkomst/verklaring.

 3. Eik ben in gemeenschap van goederen getrouwd, dit is heel bewust. De erfenis van mijn vrouw is ook in deze gemeenschap opgenomen. Nu heb ik een schenking gekregen waar mijn ouders de voorwaarde opnemen van schenking aan het kind. Is er een voorbeeld acte die aangeeft dat ik dit als kind niet accepteer?

  • Beste John,

   Bedankt voor uw reactie!

   Omdat het zelden voorkomt dat een schenking niet geaccepteerd wordt, heb ik helaas geen voorbeeld beschikbaar. De wet geeft aan dat u een schenking direct moet afwijzen, zodra u kennis heeft genomen van de schenking. Er zijn geen voorschriften verbonden aan de afwijzing. U kunt dus per brief of e-mail berichten dat u de schenking (in deze vorm) niet accepteert en het geld direct terug storten. U moet dat wel zo spoedig als mogelijk doen. Bij afwijzing wijst u wel de gehele schenking af, niet alleen de voorwaarde die uw ouders hebben opgenomen.

   Ik begrijp uit uw e-mailbericht dat uw ouders bij de schenking een zogenaamde uitsluitingsclausule hebben opgenomen. Uw ouders geven daarmee aan dat zij willen dat de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt en dus niet gedeeld hoeft te worden. Dit schept voor u echter geen verplichting. Met andere woorden: u bent wel vrij om de schenking toch met uw echtgenote te delen, indien u dit wenst. In sommige gevallen (en afhankelijk van het bedrag) kan de Belastingdienst dit dan weer wel als een schenking van u aan uw echtgenote beschouwen, bijvoorbeeld bij echtscheiding. Verder blijft de uitsluitingsclausule wel werking behouden in het geval u of uw echtgenote overlijdt en u niet elkaars enige erfgenaam bent. De andere erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitsluitingsclausule.

   Ik hoop dat ik hiermee uw vraag voldoende heb beantwoord. Indien u nog verdere vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

 4. Ik heb van mijn moeder vorig jaar een schenking ontvangen voor mijzelf en een schenking voor mijn kinderen. Deze vielen beiden onder de belastingvrije voet, maar zijn wel beiden op mijn rekening gestort. Mijn moeder heeft dit niet van een omschrijving voorzien. Is dit erg of denkt de belastingdienst nu dat ik 7500,- euro heb gekregen ipv 5000,- voor mij en 2500,- voor mijn twee kinderen.

 5. Als het bedrag wat prive gekregen is, op gemaakt is door de jaren heen door samen van te leven. Kan dat dan nog verrekend worden bij een scheiding ? Wat er over is staat nog op haar rekening ik begrijp dat dat bij haar blijft. Maar kan toch geen aanspraak meer gemaakt worden op wat ze op onze gezamelijke rekening heeft gezet ?

  • Beste Mark,

   De meningen hierover verschillen, maar er zijn rechters die oordelen dat er een vergoedingsplicht ontstaat ongeacht wat er met het privé vermogen is gedaan, dus ook in de situatie dat het privé geld reeds is uitgeven, zoals in de uitspraak van de rechtbank Rotterdam is te lezen. Er zijn echter ook rechters die daar anders over denken, dus uitsluitsel kan ik u helaas niet geven.

   Met vriendelijke groet,
   Sanne Odekerken

 6. Beste Sanne,

  Wat als ik de schenking van mijn moeder (die bij overmaking een uitsluiting van partner omschrijft) gebruik als startvermogen op zakelijke rekening voor (nog te starten) eigen onderneming (waarin enkel ik werkzaam ben) wordt het vanaf dat moment dan automatisch toch onderdeel van gedeelde boedel? omdat wij gewoon in gemeenschap van.. zijn getrouwd?

 7. Beste Kevin,

  Het geschonken bedrag blijft tot uw privé vermogen behoren, maar het risico bestaat dat in geval de schenking is opgegaan “in de grote hoop”, de rechter bij een echtscheiding beslist dat dit geld als verteerd moet worden aangemerkt en u het niet meer uit de gemeenschap kunt terugvorderen. Maar nogmaals, ik kom hier verschillende uitspraken over tegen. Als u er echt zeker van wilt zijn dat het geschonken geld bij echtscheiding alleen aan u toekomt, dan is het raadzaam om het geld ook daadwerkelijk apart te houden. Ik weet anderzijds ook wel dat dat in de praktijk niet zo gemakkelijk zal zijn. Een ander idee is dat u samen met uw echtgenote op papier beschrijft dat het geschonken geld in de eigen onderneming wordt geïnvesteerd en het de bedoeling is dat die investering buiten de gemeenschap dient te blijven. Dan is in ieder geval helder dat de schenking is verschoven van een bankrekening naar de onderneming.

  Ik hoop dat u met deze informatie uit de voeten kunt.

  Met vriendelijke groet,
  Sanne Odekerken

 8. Als je het zekere voor het onzekere wilt nemen en een schenking ook als privé wilt laten vastleggen in een overeenkomst, wat zijn daarvan dan de kosten?

 9. Beste Sanne,
  ik weet niet of deze blog nog actief is, gezien de laatste reactie al een aantal maanden terug ligt, maar hier mijn vraag:
  ik heb nog in de tijd voor de euro een schenking van mijn ouders gekregen over de helft van hun huis (in Duitsland). Dit geld komt pas ter beschikking als beide ouders overleden zijn. Ondertussen ben ik in gemeenschap van goederen getrouwd en vraag me nu af of deze schenking achteraf nog persoonlijk kan worden gemaakt of terug kan worden gedraaid om de erfenis alsnog privé te maken. Ik ben overigens nu niet van plan om te gaan scheiden, maar weet niet wat de toekomst gaat brengen.
  Ik hoor graag van u.
  Vriendelijke groeten,
  Karina

 10. Beste Karina,

  Dank voor uw bericht. Als uw ouders de schenking al hebben gedaan, zij het slechts op papier, dan moet u er toch rekening mee houden dat die schenking in uw huwelijksgemeenschap vloeit in het geval deze niet uitdrukkelijk door uw ouders als privé is aangemerkt. Wat u wel kunt doen ter voorkoming van het vloeien van de schenking in de huwelijksgemeenschap, is het laten opmaken van een akte van huwelijkse voorwaarden. Daarin kunt u samen met uw echtgenoot laten vastleggen dat de schenking buiten de gemeenschap dient te blijven en alleen aan u toekomt. Dat brengt natuurlijk wel wat werk en kosten met zich mee, maar als het om een behoorlijke schenking gaat, kan dat zeker de moeite zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Sanne Odekerken

 11. Ik heb een vraag over een schenking aan onze dochter die wij vorig jaar hebben gedaan en op haar rekening hebben gestort nu gaat ze scheiden en haar ex wil de helft hiervan opstrijken maar het geld is allang op daar hebben ze beiden van geprofiteerd kan dit zomaar terwijl het geld al op is ik heb wel toentertijd aangifte gedaan van deze schenking bij de belastingdienst en heb hier bewijs van dat het op naam van mijn dochter staat

 12. Geachte mevrouw Nijboer,

  De ex-partner kan natuurlijk geen schenking opeisen, die hij niet heeft verkregen en die inmiddels al aan andere (gemeenschappelijke) doeleinden is uitgegeven. Wat er niet is, kan ook niet verdeeld worden bij een echtscheiding. Een andere vraag zou natuurlijk wel kunnen zijn of uw dochter kan verlangen dat zij het geld van de schenking retour ontvangt. Daarbij is van belang of uw dochter in gemeenschap van goederen was getrouwd of op huwelijkse voorwaarden. Als uw dochter in gemeenschap van goederen is gehuwd en u heeft de schenking niet uitdrukkelijk onder een uitsluitingsclausule aan haar verstrekt (het doen van aangifte van de schenking en/of het overmaken op een rekening op naam van de dochter is daarbij niet voldoende!), dan valt die schenking in haar huwelijksgemeenschap en alles wat hiervan nog over is, moet bij echtscheiding gelijkelijk verdeeld worden. Bij huwelijkse voorwaarden kan dit anders zijn. De akte van huwelijkse voorwaarden is daarbij bepalend.

  Met vriendelijke groet,
  Sanne Odekerken

 13. graag uw raad:
  > we waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd, maar bij scheiding is gehandeld als waren we in gemeenschap van goederen getrouwd. We hadden geen administratie gevoerd van gescheiden vermogens.
  > in 1996 ontving mijn toenmalige vrouw een schenking van hfl 35.000 van haar ouders. Daarmee konden we ons huis aanschaffen. Er zonder zou dat niet gelukt zijn.
  > in 2011 zijn we gescheiden
  > in het convenant is geen melding gemaakt van de schenking; er is een passage opgenomen dat we elkaar over en weer kwijting en decharge verlenen. er bestaat wel een aparte schenkingsakte
  > mijn ex wil nu dat de gift van haar ouders aan haar door mij wordt uitbetaald (als het bij scheiding ‘goed gedaan’ zou zijn, dan was het een preferente schuld?), omdat zij daar nog recht op heeft…..

  Vragen:
  > kan dit alsnog? is die preferentie er nog steeds? wordt die vordering ook opgeheven door het feit dat we er geen van beiden bij stil hebben gestaan toen we het convenant opstelden?
  > ik heb studiekosten voor onze zoon betaald (zonder overeenstemming met mn ex). Kan ik die in een herrekening mee laten tellen?
  > bij scheiding heb ik ook geaccepteerd dat er een aardig verschil ligt tussen waarde van het huis en waarvoor het is getaxeerd
  > Moet ik betalen????
  hoe bereken je – als ik moet betalen – de waarde van het moment ?

 14. Beste Sanne,

  Ik heb een vraagje over het volgende. Ik ben gehuwd in gemeenschap van goederen. Toen we trouwden had ik (veel) meer vermogen. Nu heeft mijn vrouw een schenking gekregen van haar ouders onder uitsluitingsclausle. Zowel mijn vrouw als ik vinden dat niet passen bij ons huwelijk en ook niet echt eerlijk omdat ik meer had toen we trouwden en dat ook allemaal gedeeld hebben.

  Kunnen we nu nog iets ondernemen om dit onderling op te lossen? Kan mijn vrouw het bedrag van de schenking aan mij schenken oid zodat we als het ware de uitsluitingsclausule opheffen?

  hartelijke groeten, Stefan

 15. Beste Stefan,

  In goede orde ontving ik uw bericht. Uw vraag doet zich niet zo vaak voor. Ik denk dat het wel mogelijk moet zijn om samen af te spreken dat de schenking toch in de gemeenschap van goederen valt. Het is wel belangrijk dat dit notarieel wordt vastgelegd. Een mondelinge of zelfs schriftelijke afspraak hierover tussen u beiden heeft immers geen enkele waarde mocht het op enig moment tot een verdeling moeten komen. U kunt namelijk alleen afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen, door huwelijkse voorwaarden door een notaris te laten opmaken. Ik adviseer u dus contact op te nemen met een notaris in uw regio voor overleg.

  Met vriendelijke groet,

  Sanne Odekerken

 16. Beste Sanne,
  Ik ben getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Mijn ouders hebben regelmatig schenkingen gedaan. Dit is gestort op de gezamenlijke rekening. Welzijn er telkens aktes gemaakt waarin vermeld stond dat de schenking buiten de huwelijksgemeenschap valt. Alle aflossingen van de hupotheek die gedaan zijn, zijn met die schenkingen van mijn ouders gebeurd. Voor de rest hebben we er goed van geleefd. Het huis staat op beiden namen. Kan ik nu bij de scheiding ervan uitgaan dat de volledige aflossing aan mij toekomt?
  Bedankt

  • Beste Sanne,

   De beantwoording van uw vraag hangt sterk af van de volledige en precieze tekst van de huwelijkse voorwaarden en aktes. Ik adviseer u dan ook om de huwelijkse voorwaarden en alle aktes voor te leggen aan een advocaat in uw regio, zodat die uw vraag goed kan beantwoorden.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 17. beste Sanne

  Hoe wordt er bij evt. scheiding verrekend als schenking van 100.000 tbv aankoop woning van in totaal 300.000 wordt gedaan waarbij uitsluitingsclausule is gemaakt ?
  dochter en schoonzoon in gemeenschap van goederen getrouwd.
  ik wil graag dat ook de evt.waardestijging vd woning wordt doorgerekend in die 100.000

  • Geachte mevrouw Jaspers,

   Indien uw dochter de uitsluitingsclausule kan bewijzen (deze moet op schrift zijn gesteld op het moment van de schenking) en zij kan bewijzen dat de schenking is geïnvesteerd in de woning, dan maakt het bedrag dat onder uitsluitingsclausule is geschonken aan uw dochter, geen deel uit van de huwelijksgemeenschap. Nu dit bedrag is besteed aan een goed dat wel tot de huwelijksgemeenschap behoort (de woning), moet dit bedrag bij een echtscheiding uit de gemeenschap aan uw dochter worden vergoed, met andere woorden: worden terugbetaald. Voor wat betreft uw tweede vraag geldt het volgende. Tot 1 januari 2012 was het uitgangspunt dat in beginsel alleen het nominale bedrag (dus de € 100.000,-) ten laste van de gemeenschap behoefde te worden vergoed. Dat wil zeggen dat een waardestijging- of daling van het goed waarin is geïnvesteerd niet relevant was. Sinds 1 januari 2012 is de zogenaamde beleggingsleer van toepassing. Vanaf dat moment wordt wel rekening gehouden met waardestijgingen- of dalingen op het tijdstip waartegen de vergoedingsvordering wordt afgerekend.
   Gelet op deze wetswijziging, kan ik niet aangeven wat in uw situatie geldt. Bij een eventuele echtscheiding zal moeten worden nagegaan wanneer de schenking is verkregen en is geïnvesteerd en wat de waarde van de woning bedraagt op het moment dat aanspraak wordt gemaakt op de vergoeding.

   Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee naar behoren heb beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 18. Beste Sanne,
  Mijn vrouw en ik zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.
  Al vanaf het begin van onze relatie hebben wij evenveel geld ingebracht.
  Op dit moment hebben wij zonder hulp van anderen een leuk bedrag bij elkaar gespaard onder meer door ‘extraatjes’ verdient uit mijn werk.
  Nu wil het feit dat de moeder van mijn vrouw een privé schenking heeft gedaan aan haar dochter.
  Mijn vrouw en ik willen allebei dat dit bedrag in gemeenschap van goederen komt.
  Hoe kunnen we dit het beste regelen?

  Met vriendelijke groet,

  Marco Doorn

 19. Dag Sanne,
  Wij willen onze zoon een schenking onder uitsluiting geven.
  Bij eventuele scheiding en verkoophuis gaat schenking op zijn naam terug.
  Indien beiden overlijden ( is wel bizarre gedachte, maar toch….)
  en erfecht hiervan gaat dan naar beide ouders.
  Onze schenking wordt dan gedeeld met ouders schoondochter.
  Hoe kunnen we eerst schenkbedrag in mindering van erfrecht brengen?
  Groet,
  Frank

 20. @ Renee
  Betekend dit als de akte vd schenking voor 2012 is opgemaakt. En er voldaan word aan de overige punten. Er recht is op vergoeding ook bij een restschuld

  Renee Heerkens
  Renee Heerkens 25 november, 2016 at 12:39 Reply

  Indien uw dochter de uitsluitingsclausule kan bewijzen (deze moet op schrift zijn gesteld op het moment van de schenking) en zij kan bewijzen dat de schenking is geïnvesteerd in de woning, dan maakt het bedrag dat onder uitsluitingsclausule is geschonken aan uw dochter, geen deel uit van de huwelijksgemeenschap. Nu dit bedrag is besteed aan een goed dat wel tot de huwelijksgemeenschap behoort (de woning), moet dit bedrag bij een echtscheiding uit de gemeenschap aan uw dochter worden vergoed, met andere woorden: worden terugbetaald

  Renee Heerkens

 21. Stel, je bent in gemeenschap van goederen getrouwd, je hebt een erfenis van je ouders ontvangen met daarin een uitsluitingsclausule. Als jij vervolgens zelf overlijdt, valt die erfenis (met uitsluitingsclausule) dan onder de gemeenschap van goederen van jou en je partner?
  (Er zijn kinderen uit een eerder huwelijk van beide kanten).

 22. Geachte heer Schippers,

  De uitsluitingsclausule zorgt ervoor dat erfenis die wordt verkregen, privévermogen van de ontvanger blijft. Naast het gezamenlijke vermogen dat de ontvangende partner heeft met zijn of haar partner, ontstaat privévermogen dat altijd van de ontvangende partner blijft. Indien er sprake zou zijn van een scheiding, dan heeft de ex-partner dus geen recht op de helft van de erfenis. Indien de ontvangende partner overlijdt, valt de erfenis ook niet alsnog in de gemeenschap van goederen. Wel kan het zijn dat de andere partner als erfgenaam een deel van dat vermogen erft.

  Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee voldoende heb beantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  Renee Heerkens

 23. Beste Renee,
  Ik heb alle bovenstaande vragen (en antwoorden) gelezen, maar ik weet niet of dit 1,2,3 op ons van toepassing is. Vandaar toch mijn vraag: Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu heeft de vader van mijn vrouw een soort van spaar/beleg-regeling bij de Aegon voor zijn drie kinderen afgesloten. Het vermogen van mijn vrouw komt op 1 juni vrij. Er is niet van tevoren een uitsluitingsclausule vastgesteld. Nu is mijn schoonvader onlangs naar de notaris geweest om advies te vragen hoe dit bedrag uit de gemeenschappelijke boedel te houden,zodat dit volle bedrag altijd naar haar terugvloeit ingeval van scheiding. Nu heeft de notaris een overeenkomst opgemaakt waaruit blijkt dat dit geld uit de gemeenschap blijft ingeval van scheiding. Echter heeft hij aangegeven dat dit eigenlijk geen waarde heeft,daar het gespaarde vermogen (bij de Aegon) reeds in het bezit van mijn vrouw is (ook al is het nog niet vrijgekomen en daarmee nog niet op onze rekening) en ook ‘overruled’ kan worden als mijn vrouw en ik een aparte overeenkomst maken waarin we stellen dat dit bedrag in de gemeenschap komt op het moment dat ik dit bedrag zelf heb geëvenaard middels extra inkomsten uit werk/gift van mijn ouders,etc. Nu vraag ik me dus af of het vrij te komen vermogen reeds in het vermogen is van mijn vrouw (en daarmee in onze gemeenschap),wat de waarde is van de door de notaris opgestelde overeenkomst en of deze overeenkomst (indien de hierin opgenomen uitsluitingsclausule rechtsgeldig is) aan de kant geschoven kan worden door een nieuwe overeenkomst waarin we de bovengenoemde regeling opnemen of dat op 1 juni de enige overgebleven weg de notaris is omdat er dus wel sprake is van een rechtsgeldige uitsluitingsclausule die enkel bij de notaris ‘overruled’ kan worden. Mocht dit het geval zijn, is het dan nog een optie om met mijn schoonouders vóór 1 juni een aparte overeenkomst op te stellen waarin de bovengenoemde ‘compensatieregeling’ wordt opgenomen?

  Alvast hartelijk dank voor uw moeite!

  Vriendelijke groeten,
  Sebastiaan

  • Geachte heer Van Berkum,

   Zonder kennis te hebben van de (inhoud en voorwaarden van de )spaar/beleg-regeling waarnaar u verwijst en de overeenkomst die de notaris heeft opgesteld, kan ik uw vraag niet beantwoorden. Ik kan wel in het algemeen aangeven dat er als een spaarverzekering is op naam van uw echtgenote, deze (en de daarin opgebouwde, maar nog niet uitgekeerde waarde) in de huwelijksgemeenschap valt. Zoals u heeft kunnen lezen, kan een uitsluitingsclausule niet achteraf nog worden opgesteld, zodat niet achteraf nog kan worden voorkomen dat dit vermogen tot de huwelijksgemeenschap behoort. Sowieso kan de vader van uw echtgenote geen uitsluitingsclausule verbinden aan vermogen dat al van uw echtgenote is en dus in de gemeenschap valt. De uitsluitingsclausule die thans nog bij de notaris wordt opgemaakt, is daarom niet rechtsgeldig.

   Het buiten de gemeenschap houden van de gelden, is alleen mogelijk door het aangaan van huwelijkse voorwaarden waarin wordt opgenomen welk vermogen gemeenschappelijk is en wat tot het privévermogen van ieder van partijen behoort. Deze huwelijkse voorwaarden kunnen alleen worden opgemaakt tussen echtgenoten, ouders hebben daarin geen rol. Alle overige overeenkomsten zijn niet rechtsgeldig, ook niet die van de notaris. Kortom, de door de notaris geopperde overeenkomst heeft dus geen effect.

   Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee naar behoren heb geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 24. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd en mijn man heeft een erfenis in de vorm van land gekregen, wat op zijn naam is en buiten de boedel valt. Nu hebben we dit land vorig jaar gekocht en is dit geld op de en/of rekening gekomen. Nu gaan we scheiden en valt de opbrengst er officieel buiten. Mijn vraag is of als het er buiten valt, je zelf de keus heb om het in de boedel en vervolgens de verdeling te brengen. Mijn man wil dit graag, maar de notaris die zijn belangen behartigt zei dat dit niet mogelijk is. Wij dachten dat een erfenis op naam, door die persoon in de boedel gebracht kan worden.

 25. Goedenmiddag,

  Mijn ouders willen mij een schenking doen met voorwaarden om deze schenking buiten onze gemeenschap te houden. Echter willen wij dat de schenking niet in mijn privé bezit komt maar in onze gemeenschap. We gaan de schenking ook voor ons gemeenschappelijk bezit gebruiken. Mijn ouders zeggen dat dit vanwege belasting regels niet mogelijk is. Maar van wat ik hier lees lijkt het een keuze te zijn of er een schenking aan mij privé wordt gedaan of aan ons samen. Klopt dat? Of mag er niet belasting vrij geschonken worden aan mij en mijn man samen. En dus alleen aan mij privé.

  Alsvast bedankt voor uw antwoord.

 26. Ik heb een vraag over de schenkbelasting, mijn ex heeft op papier een bedrag geschonken gekregen met uitsluiting van mij. Nu zijn de verschuldigde belasting hierover verdeeld over 10 jaar en waarbij beide partners deze belasting hebben betaald. Kan ik van mijn ex het door mij betaalde belasting terugvorderen en in mindering brengen op de schenking? Want ik snap best wel dat een schenking met uitsluiting voor haar bedoeld is, maar het eigen ingebrachte gelden zijn daarmee verdampt en voelt niet goed.

 27. Goedemiddag,

  Hopelijk kunt u mij helpen met deze kwestie. Mijn man en ik zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Hij heeft drie kinderen en ik twee, geen gezamenlijke kinderen.
  Het huis van mijn overleden vader is nog steeds niet verkocht. Als het verkocht wordt, valt mijn aandeel natuurlijk onder de gemeenschap van goederen. Nu zijn de kinderen van mijn man een stuk welgestelder dan de mijne, en we zouden allebei willen dat dat bedrag alleen door mijn kinderen geërfd zal worden. Is daar iets voor te regelen, als dat niet vooraf is gebeurd? Ik heb ook begrepen dat als dat geld vrij komt ik een schenking van 7000 euro aan allebei mijn zonen zou kunnen doen. Als ik voor die tijd overlijdt, kan mijn man dat niet, neem ik aan.

  Het zou heel fijn zijn als u duidelijkheid kunt scheppen voor ons.

  • Geachte mevrouw Munnik,

   Uw vraag heeft geen betrekking op het onderwerp van dit blog, maar ziet op estate planning. Ik adviseer u daarom om uw vragen voor te leggen aan een gespecialiseerd notaris. Op die manier kunt u beter en gemakkelijker worden geholpen.

   Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd en wens u succes in deze kwestie.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 28. Goedemiddag

  Ik heb een vraag over schenkingen en het in gemeenschap van goederen te zijn getrouwd.Ik hoop dat u mij er mee kan helpen.Wij zijn in 1997 getrouwd in gemeenschap van goederen.Wij hebben de grond waarop ons huis staat geschonken gekregen van mijn ouders. Mijn moeder is in 2006 overleden.In haar testament staat dat het gene wat ik van haar erf als er een scheiding mocht komen dat dat in mijn bezit blijft en dus niet gedeeld hoeft te worden met mijn man.Mijn vader leeft nog en voor dat je kan erven heeft hij het langstlevende recht.Nu gaat het op dit moment niet goed in mijn huwelijk.Dus nu zou ik graag willen weten hoe het nu gaat met de geschonken grond en het stukje in het testament van mijn ouders.Waar heb ik recht op en wat krijg mijn man hier uit.

  dit is voor mij op dit moment erg onduidelijk.Alvast bedankt voor u antwoord.

  vriendelijke groet
  Annelies van Middendorp

  • Beste Annelies,

   Bedankt voor uw vraag. U geeft aan dat u de grond van uw ouders geschonken heeft gekregen. Het is belangrijk dat u nakijkt of tijdens die schenking ook een uitsluitingsclausule is opgenomen door uw ouders. De uitsluitingsclausule in het testament is niet voldoende, de clausule moet echt bij de schenking zijn gemaakt. Indien dit het geval is, dan is de grond volledig uw eigendom, en ook de daarop staande woning. Uw partner heeft dan wel recht op de investeringen vanuit de huwelijksgemeenschap in de woning, bijvoorbeeld de bouwkosten van de woning.

   Indien uw ouders bij de schenking geen uitsluitingsclausule hebben gemaakt, dan is de grond en de woning in de huwelijksgemeenschap gevallen en moet de waarde hiervan met uw partner gedeeld worden.

   De erfenis van uw moeder hoeft u in principe niet te delen met uw partner, vanwege de uitsluitingsclausule in het testament. Dit geldt ook voor de eventuele erfenis van uw vader, voor het geval hij zou overlijden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 29. Goedemorgen,

  Mijn zussen en ik (alledrie in gemeenschap van goederen getrouwd) gaan binnenkort een schenking ontvangen van onze moeder. Ze gaat dit met uitsluitingsclausule schenken. Ze wil graag dat wij dit geld aflossen op de hypotheek, kan ze dit notarieel vast laten leggen?
  En als ik het geld in mijn woning steek hoe bewijs je dat dan bij evt. scheiding?
  MVG Heidi

  • Beste Heidi,

   Op grond van de wet is het inderdaad wel mogelijk om bepaalde voorwaarden aan een schenking te verbinden of een schenking herroepelijk te maken (zodat uw moeder die zelf kan herroepen als zij dat wenst). De notaris kan u en uw moeder hier meer over vertellen.

   Indien u het geld van de schenking gebruikt voor aflossing van de hypotheek, dan kunt u dit vaak wel goed bewijzen. U kunt namelijk de bankafschriften waaruit de betaling aan de hypotheek blijkt goed bewaren. Dit geldt ook voor de bevestiging van de hypotheek dat de schuld (deels) is afgelost. Ik adviseer u om steeds alle stukken met betrekking tot de schenking en de aflossing goed te bewaren.

   Indien u het geld gebruikt ter verbetering van de woning (bijvoorbeeld bij een verbouwing), dan adviseer ik u eveneens om alle stukken en betalingen goed te bewaren. Met die stukken kunt u dan bewijzen dat u de verbouwing hebt betaald uit het geld dat u van uw moeder heeft ontvangen. Dit wordt overigens wel lastiger als het gaat om allerlei kleine betalingen, bijvoorbeeld vanwege aankopen bij de bouwmarkt.

   Het bewijs is wel moeilijker te leveren als de schenking wordt gestort op een bankrekening die al in gebruik is, waarop steeds allerlei gelden worden gestort (bijvoorbeeld salaris) en betalingen van worden gedaan. Het kan dus verstandig zijn om het geld op een aparte rekening te storten.

   Met vriendelijke groet,

   Anoeska van Ginderen

 30. Wat als er een onderhandse akte is opgemaakt waarin staat dat de ouders een X-bedrag willen schenken aan t.b.v. aflossen hypotheek op de woning? Deze akte is ook alleen getekend door de ouders en het kind.

  Het kind is getrouwd in gemeenschap van goederen. De partner is niet benoemd in de onderhandse akte, maar er is ook niet expliciet aangegeven dat het “voor privé” is of “buiten de gemeenschap van goederen”. Wat is dan de positie bij een scheiding?

 31. Mijn man en ik gaan scheiden met behulp van een Mediator van de RB verzekering.
  Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu zoek ik met mijn volwassen dochter alvast een huurwoning voor ons samen. Mocht de verkoop van ons huis starten en het is snel verkocht, dan hoeven wij niet stel op sprong iets te vinden.
  Mijn stiefmoeder wil uit de erfenis (alleen bedoeld voor zijn kinderen) een € 10.000 schenken op mijn betaalrekening zodat ik voorlopig financieel uit de voeten kan.
  Mag dit op mijn rekening overgemaakt worden met een bepaalde omschrijving zodat mijn echtgenoot bij de verdeling dat niet claimt?

 32. Beste anoniem,

  Het feit dat de partner niet benoemd is, is onvoldoende om de schenking buiten de huwelijksgemeenschap te houden. Er moet een duidelijke uitsluitingsclausule worden opgenomen op het moment van schenking. Indien dat niet het geval is (en dat is in de door u genoemde situatie), dan valt de schenking in de huwelijksgemeenschap en moet het bedrag verdeeld worden (tenzij de schenking nog niet is uitbetaald natuurlijk).

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 33. Beste anoniem,

  Uw stiefmoeder en u doen er heel verstandig aan om in een schriftelijk stuk een uitsluitingsclausule op te nemen, vóórdat het geld daadwerkelijk aan u wordt uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld een notarieel stuk zijn, zodat er ook geen discussie kan ontstaan over de juistheid van het stuk en de datum van het opstellen. Verder adviseer ik u om uw stiefmoeder ook bij de overschrijving te laten vermelden dat er een uitsluitingsclausule van toepassing is. U doet er ook verstandig aan om het geld te laten storten op een nieuw te openen bankrekening.

  Indien u de uitsluitingsclausule niet kunt bewijzen, dan kan uw echtgenoot namelijk bij de verdeling alsnog wel de helft van de schenking bij u eisen.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,

  Anoeska van Ginderen

 34. Beste Anoeska,

  In het artikel en de gestelde vragen wordt gesproken over schenkingen van ouder(s) aan hun kind(eren). Geldt hetgeen beschreven is mbt de uitsluiting bij een echtscheiding en de genoemde voorwaarden ook indien een schenking plaatsvindt van een willekeurig persoon naar mijn vrouw en ik ? We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd.

  Alvast mijn dank voor u reactie.

  Met vriendelijke groet.

  • Geachte anoniem,

   Schenkingen zijn ook buiten de familiesfeer mogelijk. Een persoon mag aan iedereen schenken. Een derde(zijnde een niet-ouder) kan dus aan een van de partners een schenking doen. Indien deze schenking is gedaan onder uitsluitingsclausule, dan geldt evengoed dat deze schenking buiten de gemeenschap blijft. Wel kunnen de vrijgestelde bedragen en belastingtarieven verschillen. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 35. Beste Anoeska/Renee,

  Het vastleggen van een schenking met een uitsluitingsclausule kan met een notariele akte of een onderhandse akte. Bij een onderhandse akte kan discussie ontstaan over de juistheid van de datum van ondertekening. Deze moet immers liggen voordat de schenking daadwerkelijk wordt gedaan.
  Wat zijn de mogelijkheden om die discussie te voorkomen ? Wat kan je doen inzake bewijsvoering hierover ?

  Alvast mijn dank voor uw reactie.
  Met vriendelijke groet.

  • Geachte anoniem,

   Naast het opstellen van de onderhandse akte is het raadzaam om ook in de omschrijving van de overboeking te vermelden dat het gaat om een ‘schenking onder uitsluitingsclausule’. De datum van de overboeking zal dan overeenstemmen met de datum van ondertekening van de onderhandse akte. Indien u nog meer zekerheid wenst, dan zou u ervoor kunnen kiezen om de onderhandse akte te (laten) ondertekenen in het bijzijn van een of meer neutrale getuigen.

   Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee naar behoren heb beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 36. Beste Sanne, Anoeska, Renee,

  Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Met de erfenis van mijn vader wil ik een huis kopen. Er is echter sprake van een uitsluitingsclausule. Dat betekent dat de erfenis van mijn vader buiten de gemeenschap van goederen valt. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het huis dat ik ga kopen met de erfenis van mijn vader, ondanks die uitsluitingsclausule, toch ook bezit wordt van mijn vrouw? Stel dat we ooit gaan scheiden in de toekomst, dan wil ik dat zij recht heeft op de helft van de waarde van het huis. Is het bijvoorbeeld voldoende om het huis op beider namen te zetten?

  • Beste Frank,

   Mijns inziens is het niet mogelijk om de woning (aangekocht met de erfenis van uw vader die is verkregen onder uitsluitingsclausule)in de gemeenschap te laten vallen. Daarmee zou namelijk de laatste wil van uw vader worden doorkruist. Wel is het mogelijk om bij een eventuele echtscheiding afspraken te maken over de verdeling van het vermogen. U moet er dan wel rekening mee houden dat als u op dat moment de helft van de waarde van de woning aan uw (dan) ex-partner ‘afstaat’, de belastingdienst dat kan kwalificeren als een schenking. De ontvanger is daarover dan schenkbelasting verschuldigd.
   Mocht u hierover meer informatie wensen, dan raad ik u aan om contact op te nemen met een notaris. Wellicht dat hij of zij nog opties ziet om dit aan de voorkant vast te leggen.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 37. Ik heb een schenking ontvangen voor de koop van een grondstuk, met uitsluitsel van de partner . Nu gaan we scheiden en moet dat bedrag dus terug naar mij. Staat het mij vrij om mijn partner de helft van dit bedrag te schenken?

  • Geachte Elaine,

   In het kader van de echtscheiding kunnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van het vermogen. Indien u echter afspreekt dat u de helft van (de waarde van) een vermogensbestanddeel dat tot uw privévermogen behoort (hetgeen u als schenking onder uitsluiting hebt ontvangen), aan uw ex-partner ‘afstaat’, dan kan de belastingdienst dit wel kwalificeren als een schenking. Uw ex-partner is daarover dan schenkbelasting verschuldigd. Mocht u daarover meer informatie wensen, dan adviseer ik u om contact op te nemen met een notaris of estate planner om te bezien hoe u dit fiscaal bezien zo voordelig mogelijk kunt regelen.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 38. Beste Sanne, Anoeska, Renee,

  ik ben getrouwd onder huwelijksvoorwaarden en ga nu scheiden.

  Wij hebben van de ouders van mijn ex-vrouw een aantal schenkingen gekregen. Deze schenkingen zijn gedaan op een gezamenlijke rekening, en uitgeven aan onze woning. Een deel van deze schenkingen is gedaan onder de belastingvrijstelling van schenkingen aan een kind voor de eigen woning. Over de overige schenkingen is, voor zover ik weet, altijd schenkbelasting betaald.

  Nu we gaan scheiden, mijn ex-vrouw deze bedragen terug. Mij was echter nooit bekend dat aan deze schenkingen voorwaarde zaten. In de omschrijven van de banktransacties is niet gemeld dat om privé geld gaat. En ook is er met mij geen onderhandse overeenkomst gesloten.

  Er staat dus, voor zover ik weet, niets op papier.

  Kan het zo zijn, dat er bij de notaris – zonder mijn weten – een clausule is vastgelegd die deze bedragen toch uitsluit van gemeenschappelijk bezit? En kan mijn vrouw het geld terugvorderen?

  Dank alvast voor uw antwoord,
  Peter

  • Geachte Peter,

   In uw bericht lees ik dat u bent gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. In de huwelijkse voorwaarden is hoogstwaarschijnlijk vastgelegd hoe moet worden omgegaan met schenkingen en erfenissen. Het is gebruikelijk dat daarin wordt bepaald dat schenkingen/erfenissen privé blijven. In het kader van de echtscheiding is het dan ook verstandig om met uw advocaat of mediator de huwelijkse voorwaarden door te nemen.
   Verder geeft u aan dat er met u geen onderhandse overeenkomst is gesloten. Degene die de schenking doet, is daartoe ook niet gehouden. Het volstaat als hij of zij een notariële akte of onderhandse akte sluit met degene aan wie de schenking toekomt. In uw situatie ligt het dus voor de hand dat een eventuele akte is getekend tussen de schenker (schoonouders) en gerechtigde (uw ex-partner). Een en ander voor zover niet al in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat schenkingen en erfenissen altijd privé blijven.

   Indien schenkingen privé zijn gebleven, dan kunnen deze in de scheidingsprocedure worden teruggevorderd. Per uitgave zal moeten worden bekeken of een vordering terecht is.

   Ik vertrouw erop dat ik uw vraag hiermee voldoende heb beantwoord en wens u veel succes in deze kwestie.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 39. Geachte mvr. Heerkens,

  Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Vanaf het begin van ons trouwen brachten we allebei evenveel vermogen mee. Wel verdiende ik toen al meer, maar met de komst van de kinderen is dat verschil alleen nog maar toegenomen. Mijn schoonmoeder schenkt al enige tijd exclusief aan mijn vrouw kleinere bedragen. Maar zij wil mijn vrouw persoonlijk in 2018 een groot bedrag schenken. Gevoelsmatig klopt dit niet, omdat dit geld officieel niet voor ons samen is. Daarnaast vrees ik dat ik het bedrag dat geschonken is (en in ons huis wordt geïnvesteerd) bij een eventuele scheiding moet terugbetalen, terwijl per ratio ik wellicht meer heb ingebracht! Mijn vrouw zit er gelukkig zo in dat we samen alles zullen delen. Hoe kunnen wij dit het best organiseren?

  Bij voorbaat dank.
  Mvg.
  Tim

 40. L.s.,
  Wij zijn geregistreerd partner zonder voorwaarden. Wij gaan nu uit elkaar. Mijn schoonvader heeft in 2016 mijn partner, op haar eigen rekening, een schenking gedaan o.v.v. “schenking 2 2016 van ouders”. Nu geeft zij aan dat 100% van de schenking verrekend moet worden met het gezamenlijk vermogen. (overwaarde van de woning) Is dit juist of moet dit 50% zijn. Het geldt is gewoon in de gezamenlijke huishouding uitgegeven.
  Kunt u mij duidelijkheid verschaffen?

 41. Beste Sanne, Anoeska en/of Renee,

  Ik lig momenteel in scheiding, we zijn getrouwd in gemeenschap van goederen in 2009. In 2008 heeft de vader van mijn ex een schuldigerkenning uit vrijgevigheid laten opstellen bij de notaris met uitsluiting. Een jaar later zijn we dus getrouwd en de daadwerkelijke schenking (ruim €22.000) is in 2011 geweest. Nu zijn we met het gezin in de kerstvakantie 2012-2013 én in december 2016 naar Curaçao geweest, wat zéker het bedrag van de schenking heeft gekost. Ik hoor verschillende verhalen over als het geld uitgegeven zou zijn aan een exclusieve reis, etc. wat zonder deze schenking niet had gekund, dat het geld dan niet opgeëist kan worden. Ik kan het alleen niet vinden op internet met het zaaknummer erbij voor in mijn verweer. Mijn ex heeft als enige bewijs het document uit 2008 bijgevoegd, niet een bankafschrift van de daadwerkelijke schenking met omschrijving. Ik weet dat het bedrag in 2011 op de rekening van mijn ex is gestort maar niet met welke omschrijving. Hij heeft dit bedrag overgemaakt naar onze gezamenlijke rekening en dit is gebruikt voor de reis. Hebben jullie een idee hoe en of de schenking verdeeld moet worden? Alvast bedankt!

 42. Goedemorgen! Ongeveer 18 jaar geleden heb ik een schenking van destijds 30.000 gulden gehad van mijn ouders. Dit geld was niet om te verbrassen maar bedoelt om te investeren in de woning die wij destijds hadden gekocht. In een notariële akte is destijds vastgelegd dat deze schenking alleen voor mij bestemd was dus buiten de gemeenschap van goederen moest blijven. Do far so good… Nu is de situatie zo dat wij gescheiden zijn met behulp van een mediator. In het echtscheidingsconvenant is deze schenking, min of meer op aandringen van mijn ex man, niet opgenomen. Hij was namelijk van mening dat de schenking in het huis was gestopt en dat ook ik daar plezier van heb gehad dus dat ik hem niet mocht vragen om de schenking terug te geven. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en begint mijn geweten te knagen….want deze schenking kan voor mij nu het grote verschil gaan betekenen tussen mijn huidige appartement blijven huren of de mogelijkheid pakken om deze te gaan kopen! Kan en mag ik deze schenking opeisen bij mijn ex man? Ik hoor het heel graag van u.

 43. Ik ben in 2011 getrouwd in gemeenschap van goederen… mijn vrouw heeft in 2017 een schenking gekregen van 300.000 euro. Dit geld was bedoeld voor onze kinderen om te studeren. Er stond op het overschrijvings bewijs: voor mijn dochter. Maar we hebben er een huis van gekocht..
  Samen voor getekend bij de notaris.

  Mijn vrouw wil scheiden…

  Heb ik nu recht op de helft als er geen koudeclausule is?

 44. Goedemiddag mijn moeder heeft 5000 euro gepint ze is 81 en vind dat gemakkelijker .. nu wil ze dat schenken aan mij kan ik het er dan weer op storten op mijn rekening en er bij zetten schenking als ik het op mijn spaarrekening zet groet marian

 45. Mijn man heeft in 2008 een erfenis ontvangen,er was een testament net uitsluitingsclausule aanwezig. Wij hebben van dat bedrag destijds een nieuwe keuken, badkamer en veranda aan het huis gekocht. Nu gaan wij scheiden en mijn ex-man blijft in het koophuis wonen.,dus alles wat net due erfenis destijds is gekocht blijft in zijn bezit.Nu eist hij toch het gehele bedrag van mijn terug
  Jan dat zomaar?

 46. Mijn man heeft in 2008 een erfenis ontvangen,er was een testament metuitsluitingsclausule aanwezig. Wij hebben van dat bedrag destijds een nieuwe keuken, badkamer en veranda aan het huis gekocht. Nu gaan wij scheiden en mijn ex-man blijft in het koophuis wonen.,dus alles wat van die erfenis destijds is gekocht blijft in zijn bezit.Nu eist hij toch het gehele bedrag van mijn terug
  Kan dat zomaar?

 47. Beste Renee,Anoeska,
  Mijn vrouw en ik zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu krijgt mijn vrouw een behoorlijk groot bedrag om te investeren in een huis welke we binnenkort willen kopen. Hiervoor is naar ik meen ook reeds een akte voor opgesteld, waarin vermeld staat dat dat geld in het vermogen van mijn vrouw blijft op het moment van scheiding. Nu verdien ik op dit moment 3x zoveel en dit verschil zal hoogstwaarschijnlijk oplopen. Ik zal dus per saldo veel meer bijdragen aan (de afbetaling van) het huis. Het feit dat mijn vrouw bij een evt echtscheiding het geschonken bedrag als eerste uit de boedel/huis zou mogen halen en er daarna pas overgegaan wordt tot verdeling van de rest van ons vermogen obv gemeenschap van goederen lijkt mij niet geheel eerlijk nu ik het huis (grotendeels) afbetaal. Is het te regelen dat ik het bedrag compenseer (middels het extra vermogen dat ik gespaard heb t.o.v. mijn vrouw) dat gegeven is door mijn schoonouders en dat deze schenking na verloop van tijd in de gezamenlijke boedel valt, waarna we vervolgens weer in gemeenschap van goederen verder leven of zijn er ook nog andere opties (afgezien van het feit dat je de gemeenschap van goederen in het geheel overzet naar huwelijkse voorwaarden)?
  Ik ben erg benieuwd!
  Alvast hartelijk dank!

  Vriendelijke groeten,
  Sebastiaan

 48. Hoi,
  Mijn ex en ik zijn in 2013 gescheiden. Hadden samen een koopwoning en onder huwelijkse voorwaarden getrouwd wat alleen in houdt dat schenking van zijn ouders van hem blijft. Schenking zit in de woning waar hij nog in woont.Bij scheiding zou ik de helft van de schenking aan hem moeten betalen terwijl het in de woning zit dus als hij evt verkoopt het geld er weer uit heeft. Klopt het dan wel dat ik de helft van schenking terug moet betalen? Overwaarde woning heb ik ook geen compensatie boir gekregen.
  Vraag mij af waar ik recht op heb?
  Mvg Alja Ensing

 49. Hallo,
  De schenking is inclusief clausule aan mij gedaan. Hierna zijn wij in gemeenschap van goederen getrouwd.
  Wat gebeurd er als ik kom te overlijden voordat mijn ouders komen te overlijden? (kans hierop is reëel aanwezig)
  Kunnen mijn ouders de schenking terug opeisen van mijn vrouw?

  Naast de uitsluitingsclausule hebben wij ook nog een extra opmerking erbij staan:
  “De schenking is geschied onder de verplichting tot inbreng in de nalatenschap van de schenkers”

  Alvast bedankt voor uw reactie.

 50. Hallo,

  In 2004 hebben mijn vriend en ik een schenking gehad voor ons huis/hypotheek van mijn schoonouders. Alleen de naam van mijn vriend stond op de schenkingsakte omdat we dachten dat dat zo hoorde. Er waren geen uitsluitingsclausule in opgenomen. Ik heb het wel ondertekend voor gezien.
  We hadden een samenlevingscontract.
  Helaas is mijn vriend vorig jaar plotseling overleden. Volgens de notaris mogen mijn schoonouders de helft van de schenking terugvragen omdat er door zijn overlijden een vordering is ontstaan. Onze band is gelukkig goed en ze willen dit geld helemaal niet terug. Moet dat vastgelegd worden of hoeven we hier helemaal niks mee te doen?

 51. mijn vrouw heeft een huis geerfd van haar Oom
  we hebben hier 7 jaar gewoond en erfbelasting betaald
  vorig jaar het huis verkocht en een ander huis gekocht
  nu gaan we scheiden
  hoe verdelen we nu het huis???
  vlat er wat te verdelen of blijft het van mijn vrouw?

  • Geachte G.P.,

   In beginsel valt de nalatenschap die uw echtgenote ontving in de gemeenschap van goederen, tenzij haar oom een uitsluitingsclausule had opgenomen in zijn testament. Als er geen uitsluitingsclausule is opgenomen, dan is de nalatenschap onderdeel geworden van de gemeenschap van goederen. In dat geval dient de woning gewoon 50/50 verdeeld te worden.

   Indien er wel sprake is van een uitsluitingsclausule, dan heeft uw echtgenote recht op 100% van de nalatenschap uit het gezamenlijke vermogen en moet het resterende vermogen bij helfte worden verdeeld. Een andere optie (die feitelijk op hetzelfde neer komt), is dat eerst het gemeenschappelijke vermogen bij helfte wordt verdeeld en u vervolgens uit uw deel 50% van de nalatenschap aan uw echtgenote terugbetaald. Dit geldt dus alleen als er sprake is van een uitsluitingsclausule.

   Met vriendelijke groet,

   Renee Heerkens

 52. Moet u om wat voor reden dan ook lenen?
  Heeft u dringend contant geld nodig?
  Wil je een huis krijgen?
  wilt u kapitaal voor uw bedrijf?

  We bieden financiële diensten aan voor slechts 2% en onze services zijn zeer betrouwbaar, neem nu contact met ons op via Europafunding@gmail.com en ontvang vandaag nog uw leningen.

 53. Beste,
  Ik ben getrouwd in gemeenschap van goederen. Mijn vrouw heeft tijdens ons huwelijk geld geërfd en dat is op gemeenschappelijke rekening gekomen. Dat geld is opgegaan in de gemeenschap, reizen en ruimer leven enz.
  Nu zijn we aan het scheiden, mag zij de helft terug eisen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.