De scholen zijn weer begonnen!

06 sep 2017 Letselschaderecht Astrid van Tilburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Ook in Breda, waar ik woon, zijn vorige week de scholen weer begonnen. In de eerste weken na de zomervakantie gebeuren er helaas meer ongelukken dan gemiddeld onderweg naar school. Jolanda Broeders schreef daar al eerder over. Maar ook een ongeval op school is mogelijk. Hierover meer in dit blog.

Ongeval op school

Niet alleen onderweg naar school, ook op school kunnen ongelukken gebeuren. Vaak is er niets aan de hand: kinderen leren nu eenmaal met vallen en opstaan. Maar sommige ongelukjes kunnen wel heel vervelend uitpakken. Een ongeluk kan ontstaan door toedoen van een klasgenoot, maar ook tijdens de pauze op het schoolplein of tijdens een gymles. In sommige gevallen is de school aansprakelijk.

Zorgplicht school

Een school heeft een bijzondere zorgplicht tegenover haar leerlingen. De school moet veiligheidsmaatregelen nemen om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen iets overkomt. Bijvoorbeeld tijdens het spelen op het schoolplein, een gymles of op een sportdag. Er moet bovendien (deskundig) toezicht zijn tijdens dat spelen, de gymles of de sportdag.

Aansprakelijkheid school

De aansprakelijkheid van de school is helaas niet makkelijk te bewijzen. Voor letsel ontstaan tijdens het spelen op een schoolplein of bij deelname aan een gymles is school jegens de leerling alleen aansprakelijk als voorzienbaar was dat activiteit zonder (verdere) veiligheidsmaatregelen verhoogd risico op letsel meebracht. Er is geen sprake van een risicoaansprakelijkheid van de school. De school is dus niet ‘automatisch’ aansprakelijk, alleen omdat een kind tijdens schooltijd letsel heeft opgelopen.

Een praktijkvoorbeeld

Een sprekend voorbeeld is de zaak waar de rechtbank Zwolle-Lelystad zich op 9 november 2011 (ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8547) over heeft uitgelaten. Twee leerlingen botsen tegen elkaar onderaan een glijbaan op een schoolplein. De ouders van de 10-jarige leerlinge stellen de school voor de door hun dochter geleden schade (een beschadigd gebit) aansprakelijk. Zij vinden dat de school haar zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende toezicht te houden op de glijbaan. De rechter gaat allereerst in op de zorgplicht van de school. Hij stelt voorop dat op een basisschool een bijzondere zorgplicht rust ten aanzien van haar leerlingen. Volgens de rechter gaat die zorgplicht echter niet zo ver dat zodanig toezicht moet worden gehouden ‘dat iedere onregelmatigheid wordt opgemerkt’. Het is volgens hem ‘algemeen aanvaard dat er zich ongevallen kunnen voordoen op een schoolplein’.

Letselschade van een leerling

Dan gaat de rechter in op de vraag of de school onzorgvuldig heeft gehandeld door geen toezicht te laten houden bij de glijbaan. Ook die vraag wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord. Een glijbaan is als zodanig niet gevaarzettend. Van een basisschool hoeft niet te worden verwacht dat zij specifiek toezicht houdt op het gebruik van de op het schoolplein aanwezige glijbaan. Of een school aansprakelijk kan worden gesteld voor letselschade van een leerling hangt dus heel erg af van de omstandigheden van het geval. Wij kunnen u adviseren of uw zaak kans van slagen heeft. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Over de blogger
Astrid van Tilburg

Astrid werkt sinds oktober 2015 als jurist bij de sectie Letselschade van AK Advocaten.

Meer artikelen van Astrid van Tilburg
Astrid van Tilburg

2 reacties op “De scholen zijn weer begonnen!”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.