Slachtoffer vecht voor woningaanpassing waar hij recht op heeft

11 okt 2013 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Letselschadeslachtoffers die als gevolg van een ongeval arbeidsongeschikt worden doen regelmatig bij de gemeente een beroep op Wmo-voorzieningen, zoals een woningaanpassing. Wat te doen als de gemeente het slachtoffer terugstuurt naar de verzekeraar met de boodschap: laat de verzekering maar betalen!? Het slachtoffer dreigt dan tussen wal en schip te raken.

Ernstig verkeersongeval

Slachtoffers komen soms in aanmerking voor voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het huishouden of aanpassingen aan de auto of woning. Dit geldt ook voor mijn cliënt, de heer Van Brummelen (51). Hij kreeg een ernstig verkeersongeval, met een dwarslaesie tot gevolg. Zijn woning moet aangepast worden om een enigszins normaal leven te kunnen leiden. De kosten voor al deze aanpassingen heeft cliënt geclaimd bij de verzekeraar van de man die het ongeluk heeft veroorzaakt. De verzekeraar is niet bereid deze kosten te vergoeden en meldde dat cliënt maar een aanvraag onder de Wmo moest doen bij de gemeente waar hij woont. Cliënt heeft dit gedaan, maar de gemeente weigert ook deze kosten te vergoeden. “Er is een aansprakelijke verzekeraar en u moet via die verzekeraar maar zelf voor een oplossing zorgen”, was de boodschap van de gemeente.

Uitspraak over kosten woningaanpassing

De gemeente doelde op een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juni 2013. In deze zaak waren de kosten van de noodzakelijke woningaanpassing in de onderhandelingen tussen het slachtoffer en de aansprakelijke verzekeraar niet besproken, omdat het slachtoffer voor zijn aanpassingen een aanvraag had ingediend bij de gemeente. De gemeente wees in die zaak ook de aanvraag af in verband met de aanwezigheid van een aansprakelijke derde. De Raad gaf de gemeente gelijk en overwoog dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers onder de Wmo een grote rol speelt. Het slachtoffer had het punt van de kosten van de woningaanpassing tijdens de onderhandelingen met de verzekeraar moeten bespreken, maar had dit nagelaten.

Situatie van cliënt niet vergelijkbaar

De situatie van meneer Van Brummelen is niet vergelijkbaar met de uitspraak van de Raad waar de gemeente op doelt met haar afwijzing. Cliënt nam wel degelijk zijn verantwoordelijkheid en claimde de kosten van de woningaanpassing bij de verzekeraar van de veroorzaker van zijn dwarslaesie. De verzekeraar wil voor deze hoge kosten niet opdraaien en verwees naar de gemeente.

Tussen wal en schip, dus in bezwaar

Cliënt wordt op deze manier voor de tweede keer slachtoffer. De gemeente en de verzekeraar blijven naar elkaar wijzen als het gaat om de vraag wie de kosten van de woningaanpassing moet betalen. Tot op heden is de woningaanpassing nog niet gerealiseerd. Namens cliënt is bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de gemeente. Ik ga ervan uit dat de gemeente na uiteenzetting van de gronden van bezwaar een andere weg zal inslaan. De Wmo is bedoeld om slachtoffers met ernstig letsel te helpen bij het opbouwen van een leven met een beperking en niet om deze mensen in de kou te laten staan.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.