Slachtoffers hebben rechten

21 dec 2015 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Nog steeds komt het voor dat een verzekeringsmaatschappij zonder onderbouwing NEE zegt tegen een claim. En zich in allerlei bochten wringt om aan betaling te ontkomen. Nee-zeggen, afhouden, afwijzingen van claims niet onderbouwen. Slachtoffers hebben er recht op fatsoenlijk behandeld te worden. In procedures en onderhandelingen doe ik voor mijn klanten een beroep op gedragscodes die de verzekeraars zichzelf hebben opgelegd.   De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid Medische incidenten (GOMA) worden in de rechtspraak steeds belangrijker. De wortel voor de Codes ligt in ‘ morele waarden’; in fatsoen. Verzekeraar, houd op met het eeuwige ‘njet’. Houd je aan deze regels, verzekeraar. Help een slachtoffer om zijn claim te onderbouwen, werk hem niet tegen! Advocaat Generaal Spier bij de Hoge Raad der Nederlanden haalt in zijn advies van 13-02-2015 de regels nog eens aan:
  1. De bij de letselschade betrokken professional heeft de morele plicht om de menselijke waardigheid van de benadeelde hoog te houden, in het bijzonder de waarden zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect.  
  2. Het is voor de bij de letselschade betrokken professional een deugd van rechtvaardigheid om de aangetaste gezondheid van de benadeelde passend te compenseren. Daarin staan de waarden billijkheid en oprechtheid voorop.  
  3. De bij de letselschade betrokken professional is in staat te beargumenteren waarop hij zijn keuzes heeft gebaseerd en waarom hij andere keuzes heeft gelaten.
 Het advies van Advocaat Generaal Spier bij Hoge Raad 11-06-2010 luidt als volgt: "Een professionele aansprakelijke partij (zoals Reaal) heeft de kennis en middelen om een benadeelde de helpende hand te bieden. Ik denk dat we af moeten van het eeuwige ‘njet’ waarvan te veel procedures nog zijn doordrongen.”   Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Zwolle berispt op 24 juli 2015 een arts. Er is bij een operatie iets ernstig fout gegaan. De dag na de operatie vertrok de arts naar zijn vakantieadres. De familie en de patiente wilden hem graag spreken, dat wist hij. Hij belt de patiente vanaf zijn vakantieadres. De arts had, gelet op de gedragscode ‘Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’, wat betreft de communicatie na de operatie rekening moeten houden met de wensen van de patient.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.