Slapend dienstverband: belangrijk nieuws voor werkgevers

11 nov 2016 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Veel werkgevers hebben zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag: nemen we afscheid van een arbeidsongeschikte werknemer na het verstrijken van de loondoorbetalingsperiode of behouden we een slapend dienstverband? Het vooruitzicht van een transitievergoeding bij opzegging van het dienstverband klinkt niet bepaald aanlokkelijk. Deze problematiek heb ik al in diverse blogs besproken. Daarin heb ik ook aangekondigd dat er een wetsvoorstel werd voorbereid waarin compensatie van de transitievergoeding zou worden geboden. Op 8 november 2016 is het concept wetsvoorstel verschenen. Hoewel het nog geen wet is, geeft het concept wel aan op welke wijze compensatie mogelijk gaat plaatsvinden.

Concept wetsvoorstel compensatie transitievergoeding

Het concept wetsvoorstel gaat uit van een compensatie van de door de werkgever te betalen transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Wanneer de wet wordt aangenomen, zal de compensatie verstrekt worden vanuit het Algemene werkloosheidsfonds (Awf) van het UWV. Het wetsvoorstel wordt mogelijk met terugwerkende kracht  ingevoerd. Werkgevers die een vergoeding betaald hebben in de periode vanaf 1 juli 2015 kunnen dan het betaalde bedrag deels of in zijn geheel terugvorderen. Dit voordeel brengt helaas ook een nadeel met zich mee. De uniforme premie zal dan namelijk worden verhoogd. De lasten worden op deze wijze verdeeld over alle werkgevers.

Opzegging en beeindiging van het dienstverband

Het maakt niet uit of het dienstverband is opgezegd of beëindigd is op basis van een vaststellingsovereenkomst. Wel moet de aard van de beëindiging van het dienstverband duidelijk zijn. De regeling kan worden ingeroepen wanneer:
  • een tijdelijk arbeidscontact niet wordt verlengd
  • de werknemer op de einddatum ziek is
  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd eindigt vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid

Hoogte van de transitievergoeding

De aanspraak is in principe gelijk aan de transitievergoeding die betaald moet worden aan de werknemer. De compensatie mag echter niet meer bedragen dan het loon dat de werknemer tijdens zijn ziekte ontving. Een eventueel opgelegde loonsanctie is voor de rekening van de werkgever. Het deel van de transitievergoeding dat over deze periode is opgebouwd, wordt dus niet vergoed.

Slapend dienstverband wordt mogelijk minder aantrekkelijk

Het wetsvoorstel moet nog inhoudelijk behandeld worden. Bij aanname dienen nog uitvoeringsregels te worden vastgesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van de compensatie. Wanneer deze wet wordt ingevoerd zal het echter voor veel werkgevers niet langer aantrekkelijk zijn om een slapend dienstverband te behouden.  Dat biedt het voordeel dat er zowel voor de werkgever als de werknemer duidelijkheid ontstaat over het dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Het huidige wetsvoorstel kan voor werkgevers reden zijn hierop te anticiperen. Een interessante ontwikkeling! Fotocredits: Kaspars Grinvalds / Fotolia

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.