Smadelijke nederlaag Stichting Renteswapschadeclaim: bestuur aansprakelijk? - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft gisteren, 29 juni jl., de Stichting Renteswapschadeclaim een enorme draai om de oren gegeven. De rechtbank laat werkelijk geen spaan heel van de vorderingen die de Stichting had ingesteld tegen 111 Rabobanken.

Onafhankelijkheid niet gewaarborgd

Nog zonder inhoudelijke beoordeling door de rechters strandden de vorderingen al, omdat de rechtbank oordeelt dat de onafhankelijkheid van de Stichting onvoldoende is gewaarborgd. De voorzitter van die stichting heeft onomwonden in een interview aan de NRC op 10 oktober 2015 erkend dat hij feitelijk zijn bedrijf maakt van het oprichten van claimstichtingen. De rechtbank concludeert dat dit erop wijst dat de Stichting handelt vanuit commerciële motieven. Weliswaar heeft de Stichting getracht onafhankelijkheid te creëren door o.a. de benoeming van twee leden in een Raad van Toezicht, maar dat is een wassen neus: de rechtbank overweegt dat één van deze leden in Amerika woont en vanwege haar beperkte kennis van de Nederlandse taal geen Nederlandse stukken kan lezen. Hoe doorzichtig kun je als Stichting handelen?

Aansprakelijkheid Stichting Renteswapclaim?

Blijkens het vonnis hebben zich 580 belanghebbenden bij de Stichting aangesloten die hetzij een eenmalige bijdrage betaalden, dan wel deels (bij een lagere bijdrage) 7,5% van een mogelijk te behalen resultaat zouden afstaan, dan wel geheel no cure werkten en dan 25% zouden afstaan. Als je het vonnis leest, dan zou je bijna gaan overwegen om voor deze 580 aangeslotenen bij de Stichting een Stichting Schadeclaim Stichting Renteswapschadeclaim op te richten… Het bestuur van de Stichting heeft immers op zo’n evidente wijze alle beginselen van artikel 3:305a lid 2 BW geschonden, dat dit bestuur mijns inziens een persoonlijk verwijt treft.

Rechtbank gaat stapje verder

De rechtbank handelt verstandig door de vordering niet reeds niet-ontvankelijk te verklaren op grond van de mankementen in de Stichting zelf, maar behandelt toch de vorderingen inhoudelijk. Op deze wijze voorkomt de rechtbank een onnodige vertraging in de principiële discussies. Ook op nadere overwegingen worden alle vorderingen niet-ontvankelijk verklaard, feitelijk simpel gebaseerd op het gegeven dat de vorderingen van alle 580 betrokkenen op hun eigen merites zullen moeten worden beoordeeld en niet ‘over één kam kunnen worden geschoren’. Dat oordeel lijkt mij volkomen terecht. Eenieder die maar een beetje verstand heeft van swapzaken zal oordelen dat iedere zaak op eigen merites moet worden beoordeeld. Daarnaast was te verwachten dat (zoals in eerdere jurisprudentie is beslist) de rechter van oordeel zou zijn dat een mogelijke Euribormanipulatie Rabobanken niet zou treffen als het gaat om de beoordeling van de rechtsgeldigheid van swaps…

Hoger beroep?

Het vonnis is helder geformuleerd en uitstekend gemotiveerd. Ik kan alle betrokkenen bij de Stichting Renteswapschadeclaim één garantie geven: als men in hoger beroep gaat zal dat tevergeefs zijn. Dit vonnis houdt stand in appèl.

Commissie Dijsselbloem naar huis?

Volgende week zou een advies worden verwacht van de onafhankelijke Commissie Dijsselbloem in swapzaken. De banken hebben zich tot op heden gekeerd tegen een collectieve regeling. In die houding worden zij nu volledig gesteund door de Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank stelt immers, dat de renteswapproblematiek zich niet leent voor een collectieve afhandeling. Het lijkt erop, dat de Commissie Dijsselbloem onverrichter zaken naar huis kan en ook dat verbaast niet: het is volkomen juist dat de banken (waartegen ik toch dagelijks optreed) het standpunt innemen dat een collectieve regeling niet op zijn plek is.

Tot slot

Voorzitter van de Stichting Schadeclaim Stichting Renteswapschadeclaim zal ik niet worden. Individuele betrokkenen die de Stichting of mogelijk het bestuur willen aanspreken zal ik graag te woord staan. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.