Werkgevers en werknemers bereiken akkoord over een hervorming van de arbeidsmarkt

02 jun 2021 Arbeidsrecht Frans van Meer

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Breaking news! Op 2 juni 2021 hebben de sociale partners (werkgevers en werknemers) een akkoord bereikt over een hervorming van de arbeidsmarkt. Dat Sociaal Akkoord ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Afschaffen van oproepcontracten

Oproep- (inclusief nuluren-)contracten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is. Scholieren en studenten (die als hoofdactiviteit hun opleiding of studie hebben) kunnen wel worden gecontracteerd op basis van een contract dat vergelijkbaar is met het huidige oproepcontract.

Aanpassing van de ‘ketenregeling’

Er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. De huidige ‘onderbrekingstermijn’ waardoor een nieuwe keten aanvangt komt te vervallen. Uitzonderingen – zoals een onderbrekingstermijn voor seizoensarbeid voor de duur van drie maanden of een onderbrekingstermijn voor scholieren en studenten van zes maanden – worden wettelijk vastgelegd, zonder de mogelijkheid om daar bij cao van af te wijken.

Tijdelijke beperking arbeidsduur/Wendbaarheid

De onderneming mag eenzijdig de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, indien het loon volledig wordt doorbetaald. In overleg tussen decentrale partijen kan hiervan worden afgeweken. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege, die onmiddellijk ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik (gelijk aan de systematiek van de NOW). De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten. In overleg met de werknemers kunnen afspraken worden gemaakt over scholing en ontwikkeling tijdens de verkorting van de arbeidsduur.

Aanpassing regels voor uitzendwerk

Uitzending alleen bij piek en ziek, gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden en maximaal drie jaar.

Minimumtarief voor ZZP-ers

Er geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.

Verplichte verzekering voor ZZP-ers

Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen.

Aanpassing fiscale regels

De zelfstandigenaftrek wordt in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren.

Het Sociaal Akkoord moet nog aan de achterban van de werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen worden voorgelegd. Zodra er meer nieuws te melden valt over het Sociaal Akkoord verneemt u dat natuurlijk van ons. Lees hier alvast het advies van de SER waarin het Sociaal Akkoord is verwerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met mij of een van mijn collega’s van de sectie arbeidsrecht. 

Contact opnemen

Over de blogger
Frans van Meer

Frans werkt sinds januari 2008 bij AK Advocaten. Hij houdt zich met name bezig met het Arbeidsrecht.

Meer artikelen van Frans van Meer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.