Spoedwet aanpak stikstof

19 mei 2020 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. De Spoedwet bevat verschillende maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken en de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op gang te brengen. Welke maatregelen bevat de Spoedwet precies? De belangrijkste maatregelen worden in deze blog toegelicht.

Maatregelen Spoedwet aanpak stikstof

De Spoedwet voorziet in de volgende maatregelen:

  • de Spoedwet bevat de mogelijkheid bij ministeriele regeling een nieuwe drempelwaarde in te voeren. De drempelwaarde moet vrijstellingen gemakkelijker maken. Er is nog geen drempelwaarde bekendgemaakt;
  • er kan bij ministeriële regeling een stikstofregistratiesysteem worden ingevoerd om ruimte te maken voor woningbouw en infrastructuur. Het stikstofregistratiesysteem houdt per locatie bij hoeveel stikstofdepositie gereduceerd wordt door aanvullende bronmaatregelen. De ontstane ruimte kan aan activiteiten worden toegedeeld die stikstof deposeren. De bronmaatregelen zijn de snelheidsverlaging naar 100 km/u, veevoermaatregelen en sluiting van veehouderijen via de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Momenteel is in het stikstofregistratiesysteem alleen nog de ruimte door de snelheidsverlaging opgenomen;
  • de vergunningplicht voor andere handelingen vervalt. Dit zijn activiteiten met effecten op Natura 2000-gebieden die niet significant zijn;
  • fysieke maatregelen die bijdragen aan verbetering of herstel van de waarden van een Natura 2000-gebied worden opgenomen in de Crisis- en herstelwet, zodat de procedures hiervoor worden versneld. Dit betekent dat deze fysieke maatregelen sneller kunnen worden uitgevoerd;
  • in de Meststoffenwet zal worden vastgelegd dat als de pluimvee- en varkenshouderij het fostaat- of stikstofplafond dreigen te overschrijden bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat varkens- of pluimveerechten in geval van overdracht worden afgeroomd;
  • in de Wet dieren wordt bepaald dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld voor stikstofarm veevoeder.

De Spoedwet stikstof is een eerste belangrijke stap om de stikstofproblematiek aan te pakken en de vergunningverlening voor vlot te trekken voor activiteiten die stikstof deposeren. Ongetwijfeld zullen verscheidene maatregelen volgen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.