Stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel herziening partneralimentatie

31 okt 2016 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
In april informeerde ik u in mijn blog over het ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de partneralimentatie. Ik heb toegezegd u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Deze belofte kom ik graag na. Bij de behandeling van een wetsvoorstel wordt het advies gevraagd van de Afdeling advisering van de Raad van State. De Raad van State is adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. De Raad heeft vorige maand haar advies over het wetsvoorstel met betrekking tot de partneralimentatie openbaar gemaakt. De Raad is kortgezegd kritisch en adviseert de initiatiefnemers om het wetsvoorstel te heroverwegen. De belangrijkste op- en aanmerkingen van de Raad bespreek ik in dit blog.

Herziening partneralimentatie te ver van realiteit

Volgens de Raad gaan de initiatiefnemers van het wetsvoorstel uit van een huwelijkssituatie die te ver afstaat van de realiteit. De Raad stelt dat de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt bij het einde van het huwelijk groot is. Dit zie ik ook in mijn praktijk. In een groot deel van de echtscheidingen zijn de taken tussen de man en de vrouw niet gelijk verdeeld. De man werkt vaak meer dan de vrouw of is de enige werkende binnen het gezin. De uitgangssituatie in het wetsvoorstel staat daarom volgens de Raad op gespannen voet met de maatschappelijke realiteit. Daarmee samenhangend is de Raad kritisch over de voorgestelde beperking van de duur van de partneralimentatie. Volgens de Raad moet rekening worden gehouden met het feit dat vooral vrouwen tijdens het huwelijk en na de echtscheiding de zorg voor de kinderen op zich nemen. Hierdoor kunnen zij hun verworven positie op de arbeidsmarkt vaak niet behouden of na de scheiding opnieuw verwerven. De Raad is van oordeel dat de algemene beperking van de alimentatieduur hier onvoldoende rekening mee houdt.

Kritische noot Raad van State

De Raad mist tevens een voorziening voor langdurige huwelijken. Hierbij gaat het om huwelijken waarbij het nog langer dan 10 jaar duurt voordat de alimentatiegerechtigde recht heeft op een AOW-uitkering. Verder schort het volgens de Raad aan de voorgestelde berekeningssystematiek. Op basis van deze nieuwe systematiek zou er in veelvoorkomende situaties vaak geen recht op partneralimentatie meer bestaan. Volgens de Raad kan deze nieuwe berekeningssystematiek tot schrijnende situaties leiden. Kortom, de Raad verwijst de initiatiefnemers indirect terug naar de tekentafel. Door het kritische advies van de Raad verwacht ik voorlopig geen ingrijpende wijzigingen met betrekking tot de partneralimentatie.

Hoe nu verder?

Mogelijk volgt u de ontwikkelingen in dit wetgevingstraject op de voet. Wellicht omdat u graag ziet dat uw partneralimentatieverplichting op korte termijn eindigt. In dat geval wijs ik u erop dat de voorgestelde wijzigingen vooralsnog alleen zullen gelden voor nieuwe echtscheidingen. Het huidige recht kent echter ook nu al voor bestaande echtscheidingen mogelijkheden om de duur van de partneralimentatie in bepaalde situaties te verkorten. Hierbij moet worden gedacht aan de mogelijkheden tot limitering en nihilstelling van de partneralimentatie. Wij bekijken graag samen met u of deze mogelijkheden in uw persoonlijke situatie een uitkomst kunnen bieden. U kunt hiervoor contact opnemen met de advocaten van de sectie Familierecht van AK Advocaten. Daarnaast bent u welkom op ons wekelijkse gratis inloopspreekuur. Het spreekuur wordt iedere donderdagochtend gehouden van 09.00 uur tot 10.00 uur op ons kantoor aan de Bredaseweg 161 in Etten-Leur. Fotocredits: dmitrimaruta / Fotolia

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.