Breaking News over stikstofproblematiek: Aerius weer online

17 sep 2019 Vastgoedrecht Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

We blogden al eerder over de PAS-problematiek of beter gezegd stikstofproblematiek. De komende weken zullen we u mee nemen in de verschillende aspecten daarvan. Afgelopen vrijdag (13 september 2019) en vandaag (maandag 16-09-2019) hebben er belangrijke gebeurtenissen die zo belangrijk zijn dat ik er direct op inga. Het gaat om de kamerbrief van minister Schouten van vrijdag 13 september 2019 en het online gaan van de nieuwe aangepaste versie van rekenprogramma Aerius.

Rekenprogramma Aerius offline: Houston we have a problem

Eén van de grote problemen die gepaard ging met het bekend worden van het schrappen van de regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), was dat het rekenprogramma Aerius er ook uit kwam te liggen. Voorheen was een verwijzing naar de PAS voldoende om te starten met een project dat bij een stikstofgevoelig natuurgebied ligt. De gekoppelde drempelwaarde onder de PAS wás 0,5 mol/ha/jr voor stikstofdepositie. Met het wegvallen van de PAS moet teruggevallen worden op art. 2.8 lid 4 van de Wet Natuurbescherming. In theorie moeten er dus voor alle relevante projecten – projecten dichtbij een Natura-2000-gebied – losse natuurvergunningen worden aangevraagd. Althans voor projecten die een significante toename (>0,00mol/ha/jr) van stikstofdepositie veroorzaken. Hoe bereken je die toename? U raadt het al, via het rekenprogramma Aerius.

Brief minister: Aerius komt weer online

Het adviescollege Remkes buigt zich intussen over het vraagstuk van alle lopende en toekomstige projecten. Welke normstelling zal er gelden? Terwijl het college zich beraadt, weten projectontwikkelaars niet volledig waar ze aan toe zijn.

De minister heeft vrijdag 13 september 2019 bekend gemaakt dat 16 september 2019 Aerius weer online komt. Daarmee is het weer mogelijk uit te rekenen wat uw (voormalig PAS-)project, aan stikstofdepositie veroorzaakt dat van invloed kan zijn op een nabij gelegen Natura-2000 gebied. Is de uitkomst van dit programma dat uw project géén significante invloed heeft op het Natura-2000 gebied – lees <= 0,00 mol/ha/jr – dán zit u veilig. Er kan dus vanaf vandaag in ieder geval weer geïnventariseerd worden welke projecten sowieso door kunnen gaan in het kader van Wet Natuurbescherming.

Stikstofdepositienorm flexibel?

In een uitspraak van twee weken geleden oordeelde de Afdeling nog dat een hogere stikstofdepositie (0,02 mol/ha/jr) niet in de beoordeling meegenomen hoefde te worden. Vooralsnog zie ik echter in die uitspraak géén reden om die uitspraak als uitgangspunt te nemen. Uitgangspunt moet voorlopig zijn dat wat uit Aerius komt rollen onder 0,00 mol/ha/jr moet liggen. Dán zit u safe.

Andere optie uit de brief: Intern salderen

De minister heeft aangekondigd dat er een handreiking komt voor het intern salderen. Dat wil zeggen de mogelijkheden benutten om uw project zodanig uit te voeren dat er een vermindering van stikstofemissie plaatsvindt. Deze interne saldering berekent u ook via het Aerius rekenprogramma dat nu weer online is. We zullen evenwel op de handreiking moeten wachten om helder te krijgen wat nu wel en niet mag.

Deze blog is geschreven naar aanleiding van een directe actualiteit. In onze blogs de komende weken blijven we ingaan op de PAS-problematiek, om een ruimer en vollediger beeld te schetsen. Heeft u vragen? Aarzel niet contact op te nemen met onze sectie Vastgoed.

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.