Strengere EPC voorschrijven dan het Bouwbesluit 2012, mag dat?

Strengere EPC voorschrijven dan het Bouwbesluit 2012, mag dat?

20 jul 2018VastgoedrechtPeter de Haan

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag van gemeenten of zij een strengere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) mogen voorschrijven dan uit het Bouwbesluit 2012 volgt. Uit het oogpunt van duurzaamheid willen gemeenten begrijpelijkerwijs dat een initiatiefnemer het liefst energieneutraal bouwt en in een overeenkomst deze strengere duurzaamheidseisen wil vastleggen. Dat wil een gemeente dan bij de uitgifte van haar grond of in ruil voor haar bereidheid een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. De vraag is echter of de initiatiefnemer op dat punt aan een overeenkomst gebonden is.

Bouwbesluit 2012: minimumeisen

Het Bouwbesluit 2012 bevat de bouwtechnische voorschriften waaraan een bouwwerk minimaal moet voldoen. Het is zeker toegestaan om een bouwwerk van een hogere bouwkwaliteit te realiseren. Met andere woorden: het is toegestaan een bouwwerk met een strengere EPC te realiseren. De initiatiefnemer is daartoe echter niet verplicht. De gemeente moet de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit verlenen als het aannemelijk is dat het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 voldoet (en ook de andere weigeringsgronden niet gelden). Het Bouwbesluit 2012 bevat immers voor de gemeente geen maatwerkmogelijkheid. Dat geldt dus ook als in een overeenkomst een strengere EPC is overeengekomen. Overigens kan bij een experimenteel project eventueel wel van het Bouwbesluit 2012 worden afgeweken. Dat kan op grond van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Besluit bouwwerken leefomgeving: maatwerk

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de opvolger van het Bouwbesluit 2012. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 geldt ook het Bbl. Anders dan in het Bouwbesluit 2012 maakt het Bbl mogelijk dat gemeenten als maatwerk een strengere EPC voorschrijven dan in het Bbl zelf staat. Gemeenten kunnen door een maatwerkregel in het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) gebieden aanwijzen, waar voor nieuwbouw strengere energiezuinigheidseisen gelden. Dit geeft ruimte aan de lokale duurzaamheidsambities van gemeenten. Vanwege Europese regelgeving zal vermoedelijk in het Bbl EPC nog worden vervangen door BENG (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen). De vraag is of de gemeente ook bij BENG als maatwerk nog strengere eisen mag stellen. Bijna energieneutraal is immers al een zware eis.

Privaatrechtelijke overeenkomst: alleen op vrijwillige basis

Uit artikel 122 Woningwet volgt dat de gemeente in beginsel niet in een overeenkomst privaatrechtelijke afspraken kan maken over onderwerpen die in het Bouwbesluit 2012 worden geregeld. Dat is slechts anders bij afspraken die in onderling overleg en op basis van gelijkwaardigheid met de initiatiefnemer worden overeengekomen. Probleem is echter dat de gemeente veelal geen gelijkwaardige partij is. Voorschrijven van strengere eisen mag dus niet, vrijwillige afspraken op gelijkwaardige basis tot stand gekomen, mogen wel! Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is een advocaat mét een technische achtergrond. Hij is gepromoveerd op vergunningverlening en handhaving, zowel onder het huidige recht als onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Meer artikelen van Peter de Haan
Peter de Haan

Eén reactie op “Strengere EPC voorschrijven dan het Bouwbesluit 2012, mag dat?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.