Taskforce stikstof aanpak

26 jul 2019 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De geschiedenis herhaalt zich. Tien jaar geleden - op het vorige hoogtepunt van onze economie - zijn veel bouwprojecten (tijdelijk)tegengehouden vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Vervolgens kwam er een rekentruc (het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), waarna luchtkwaliteit ineens geen issue meer was. Nu is de stikstoftoename de boosdoener dat bouwprojecten in de buurt van Natura 2000-gebieden geen doorgang mogen vinden. In navolging van het Europese Hof heeft de Raad van State als hoogste bestuursrechter op 29 mei 2019 beslist dat een andere rekentruc (het Programma Aanpak Stikstof) niet meer gebruikt mag worden. In die rekentruc zijn toekomstige verbeteringen voor de stikstofhoeveelheid bij die natuurgebieden verwerkt. Probleem is echter dat die verbeteringen onzeker zijn.

Onzekerheden voor de woningbouw

Niet alleen uitbreidingen van Schiphol en Lelystad Airport, en de aanleg en uitbreiding van industrieterreinen en (ring)wegen zijn onzeker, ook veel nieuwbouwprojecten voor woningbouw.

Dat is problematisch aangezien de nieuwbouw nu al achterblijft. Er gaat al te veel tijd verloren met het verkrijgen van de vereiste vergunningen. Ook houden provincies bouwen in het buitengebied tegen. Bovendien zijn er minder kopers van nieuwbouwwoningen vanwege de toegenomen nieuwprijs ten opzichte van bestaande bouw.

Het probleem is dat stikstof tot op grote afstand van de bron neerslaat. Daarnaast zijn er 118 overbelaste Natura 2000 gebieden in Nederland, waarbij iedere verdere toename van stikstof op basis van Europese regelgeving niet mag. Hopelijk is een les voor de regering in de toekomst geen milieu-afspraken aan te gaan, die door de dichte bevolking van ons land niet kunnen worden waargemaakt. Projectontwikkelaars en woningkopers hebben daar voor nu natuurlijk niets aan.

Taskforce

Het is nodig om op een andere manier dan de gewraakte rekentruc aan te tonen dat een bouwproject op voorhand geen significant schadelijke effecten heeft op de natuurgebieden. Daarna kan toestemming worden verleend. Maatwerk is vereist. Met een voortoets kan bijvoorbeeld worden uitgesloten dat een project significant negatieve effecten heeft. Een andere mogelijkheid is concrete compensatie voor het nieuwe project. De provincie Noord-Brabant heeft een taskforce ingesteld, met als taak om voor projecten van groot provinciaal belang zo snel mogelijk oplossingen te vinden.

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.