Teenslippers op de werkvloer: Hygiëne en veiligheid in het ziekenhuis

24 mrt 2015 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Ziekenhuispatiënten zijn immers extra gevoelig voor bacteriën. Om te voorkomen dat patiënten onnodig levensbedreigende (zorg gerelateerde) infecties en ziekten oplopen, is sinds een aantal jaar dan ook het dragen van sieraden, horloges, armbanden en piercings streng verboden voor artsen en verpleegkundigen. Naast deze maatregelen gelden nog een scala aan voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van infecties en ziekten, welke te vinden zijn in de landelijke WIP-richtlijn Persoonlijke hygiëne medewerker ZKH. Het gaat dan om de persoonlijke hygiëne met betrekking tot nagels, haar/gezicht, niet-ruimte gebonden werkkleding, hoesten/snuiten, eten/drinken en schoeisel. Om dat schoeisel gaat het mij nu. Hierover vermeldt de richtlijn dat het schoon moet zijn en van een goed te reinigen materiaal. Wie wel eens heeft gelet op het schoeisel van verpleegkundigen zal weten dat veel verpleegkundigen hun best doen om schoenen te dragen die ‘lekker zitten’ en voldoen aan de richtlijn. Maar de schoenen moeten toch ook wel leuk zijn. In ziekenhuizen is een variatie te zien van Crocs, Birkenstocks tot hippe slippers (ja, ook dat is blijkbaar hygiënisch).

Dragen van slippers toegestaan voor personeel

In een personeelsblad van een ziekenhuis las ik dat medewerkers het advies gegeven wordt om dichte schoenen te dragen. Niet omdat dat er frisser uit zou zien en ook niet vanuit hygiëneoogpunt, maar uit veiligheidsoverwegingen. Als voorbeeld werd gegeven de mogelijkheid dat een ziekenhuisbed over de tenen van een medewerker rijdt of dat een naald op een blote voet valt. Toch, zo staat verderop in het artikel te lezen, wordt het dragen van dichte schoenen niet verplicht gesteld met het oog op autonomie van de medewerkers.

Verstandige keuze?

Of dit vrij laten van de keuze verstandig is van de werkgever, vraag ik mij af. In voorgenoemde richtlijn staat namelijk ook dat schoeisel met een bovenkant van stevig materiaal de mogelijkheid beperkt dat een (scherp) voorwerp per ongeluk het schoeisel en de huid kan doorboren. Neem je als werkgever dan niet bewust het risico dat een medewerker (mogelijk ernstig) letsel oploopt door slechts een vrijblijvend advies te geven over het te dragen schoeisel op een potentieel gevaarlijke werkplek? Wat nu als dat risico zich verwezenlijkt? Ik sluit niet uit dat de werkgever dan aansprakelijk is voor de schade van de werknemer. Op de werkgever rust namelijk een (ruime) zorgplicht. Deze zorgplicht verplicht een werkgever niet alleen om aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat een werknemer schade lijdt, maar ook om daartoe de geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen. Een vrijblijvend advies om geen slippers te dragen is dan in mijn optiek onvoldoende. Vergelijk de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 augustus 2014. Daar speelde het volgende. Een valkenier glijdt uit in een volière door een combinatie van glad beton, nattigheid en vogelpoep. Daarbij loopt hij letsel op. De valkenier stelt de werkgever aansprakelijk. Mede gelet op het feit dat de valkenier eigen schoenen droeg waarbij geen bepaalde schoensoort was voorgeschreven en het voorzienbare risico op uitglijden zich heeft gerealiseerd, oordeelde de rechtbank dat de werkgever niet de maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs nodig waren om te voorkomen dat de valkenier in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade leed. De werkgever werd zodoende verplicht de schade van de valkenier te vergoeden. De vergelijking naar het dragen van slippers in een ziekenhuis met mogelijk letsel tot gevolg, ligt volgens mij voor de hand. Wellicht is het dan toch maar beter om het dragen van slippers door ziekenhuismedewerkers tijdens het werk te verbieden. Dat is niet alleen zo veilig maar vind ik eerlijk gezegd ook zo fris.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.