Tijdelijke verhuur woonruimte wordt eenvoudiger

01 dec 2014 Vastgoedrecht Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Als er iets bijkans onmogelijk waterdicht te contracteren is, dan is dat verhuur van woonruimte voor een tijdelijke periode. Op dit moment levert alleen de weg van Leegstandwet zekerheid op dat de huurder aan het einde van de huurtermijn het gehuurde ook daadwerkelijk dient te verlaten. Minister Blok wil met het wetsvoorstel tijdelijke huur een einde maken aan deze problemen en de doorstroming op de woningmarkt bevorderden. De minister wil met een wettelijke basis duidelijkheid verschaffen bij tijdelijke verhuur. De minister stelt voor om de opzegging op grond van dringend eigen gebruik en de diplomatenclausule te verruimen en voegt te koop staande huurwoningen toe aan de reikwijdte van de Leegstandwet. Tot slot stelt de minister de invoering van tijdelijk verhuur van maximaal twee jaar voor.

Dringend nodig hebben voor eigen gebruik

Aan de opzeggingsgrond “dringend nodig hebben voor eigen gebruik” worden de doelgroepen jongeren, promovendi, grote gezinnen en aangewezen personen op grond van de Huisvestingsverordening toegevoegd. Dat betekent dat deze woningen voor die categorie woningzoekenden beschikbaar gehouden kunnen worden.

Diplomatenclausule verruimd

De diplomatenclausule wordt verruimd zodat dat de verhuurder na afloop van een overeengekomen termijn de huurovereenkomst kan opzeggen omdat hijzelf of de vorige huurder de woning (weer) wil betrekken. In tegenstelling tot de huidige regeling worden daarmee meerdere tussenhuren mogelijk.

Verruiming Leegstandwet: tijdelijke verhuur woonruimte

De Leegstandwet maakt het al mogelijk om leegstaande gebouwen, te koop staande koopwoningen en huurwoningen in afwachting van sloop of renovatie te verhuren. Daarnaast wil de minister de mogelijkheid bieden om te koop staande huurwoningen tijdelijk te verhuren. Een mogelijkheid die zeker in corporatieland mogelijkheden biedt bij de uitponding van het bezit.

Huurovereenkomst voor de duur van twee jaar of korter

Het meest vernieuwende voorstel van de minister zit evenwel in de invoering van een woonruimtevariant van de in het artikel 7:301 lid 2 BW voor middenstandsbedrijfsruimte opgenomen regeling voor de mogelijkheid van verhuur voor een termijn van twee jaar of korter. In het voorstel is bepaald dat na afloop van de termijn van twee jaar of korter de huurovereenkomst zonder opzegging eindigt.

(Te) hoog gespannen verwachtingen

In hoeverre de minister daadwerkelijk de doorstroming op de woonruimteverhuurmarkt verruimt is natuurlijk maar de vraag. De mogelijkheid om tijdelijk te kunnen verhuren, zal er zonder meer toe leiden dat woonruimte die thans niet gebruikt wordt uit angst straks niet van de huurder af te kunnen, na deze wetswijziging zonder risico tijdelijk verhuurd kunnen worden. Laten we evenwel niet te hard van stapel lopen. De minister heeft namelijk pas net de internetconsultatie afgerond. Wellicht dat daar nog een noodzaak tot aanpassing uit voortvloeit. Verder is het de vraag of de minister de door hem zelf gestelde zeer optimistische datum van 1 juli 2015 gaat halen.

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.