Tips & Tricks; Wat te doen na een ongeval?

01 jul 2014 Letselschaderecht Ine Dilven

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een ongeluk kan iedereen overkomen, maar wat doe je nu precies als je betrokken bent geraakt bij een ongeval? De eerste reactie is natuurlijk dat je de politie belt. Echter, het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen dat de politie ook ter plaatse komt. De politie komt vaak niet omdat zij het “te druk hebben” met andere zaken.  Het meest gehoorde antwoord is dat je het schade aanrijdingsformulier zelf kunt invullen. Daar sta je dan aan de kant van de weg samen met die andere betrokken partij. Soms lopen de gemoederen hoog op en worden er over en weer verwijten gemaakt. Het is dan niet altijd eenvoudig om het hoofd koel te houden.

Schade aanrijdingsformulier en getuigen

Of de politie nu wel of niet ter plaatse komt, het is erg belangrijk om goed (direct na het ongeval!) alles op papier te zetten. Het schade aanrijdingsformulier dient door beide partijen aan de voorzijde te worden ingevuld en ondertekend (!). Ook indien de andere partij direct schuld erkent, is het van belang het schadeaanrijdingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Het gebeurt vaak dat een eerdere erkenning later wordt ingetrokken. Ben je het niet eens met de verklaring van de andere partij, noteer dit dan duidelijk op het formulier voordat je je handtekening zet. Het schade aanrijdingsformulier is namelijk een erg belangrijk stuk in een eventuele claim richting de tegenpartij. Als er getuigen zijn, noteer dan goed de namen, adressen en telefoonnummers van de betreffende getuigen. Noteer deze gegevens ook op het schadeaanrijdingsformulier. Zo kan later geen discussie ontstaan of deze getuigen zich daadwerkelijk direct na het ongeval gemeld hebben.

Politie; proces-verbaal?

Een veel gemaakte fout is dat mensen denken dat als de politie wel ter plaatse is geweest, alles dus wel in het proces-verbaal zal worden opgenomen. Dit is helaas niet het geval. Niet alle rapporten worden door de politie goed of nauwkeurig uitgewerkt. Soms wordt er niet eens een proces-verbaal opgemaakt. Gegevens gaan vaak verloren. Mocht er dan een discussie ontstaan over de vraag wie er een fout heeft gemaakt, dan sta je met lege handen.

Bewijs

Helaas komt het maar al te vaak voor dat wij cliënten moeten teleurstellen. In Nederland geldt nog steeds de regel dat wie iets stelt één en ander ook moet bewijzen. Indien het schade-aanrijdingsformulier niet is ingevuld en ondertekend of onvoldoende duidelijk is, het politierapport zoek is of niet is opgesteld en je zelf de gegevens van getuigen niet hebt genoteerd, kun je vaak het benodigde bewijs niet leveren. Dit betekent dat de aansprakelijkheid niet rond zal komen en je schade niet wordt vergoed.

Tips & Tricks

Houd uw hoofd dus koel na een ongeval. Vul het schade aanrijdingsformulier goed in. Noteer namen en adressen van getuigen. Maak foto’s van de positie van de voertuigen en van de schade aan de voertuigen. Zo houdt u het heft in eigen hand en voorkomt u discussie achteraf.

Over de blogger
Ine Dilven

Ine werkt sinds 2002 bij AK advocaten. Ze begon op de sectie ondernemingsrecht, waar ze veel heeft geprocedeerd en onderhandelingservaring heeft opgedaan. Ook hield Ine zich toen al bezig met het aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht.

Meer artikelen van Ine Dilven
Ine Dilven

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.