Pensioen in de toekomst automatisch verdeeld bij scheiding?

26 mrt 2018 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Op het moment dat u gaat scheiden, moeten er veel zaken worden geregeld. Naast de verdeling van het vermogen en eventuele afspraken over alimentatie, moeten er ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. In dit blog leest u alles over de verdeling van het pensioen bij scheiding en de plannen om dit in de toekomst te automatiseren.

Verevening ouderdomspensioen

Bij een echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u recht op een deel van het ouderdomspensioen dat door uw ex-partner is opgebouwd. Deze verdeling noemt men pensioenverevening. De ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap door de andere partner is opgebouwd. Slechts kleine pensioenen die onder de wettelijke vereveningsgrens vallen, worden niet verevend. In de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden kunnen op voorhand afwijkende afspraken met betrekking tot de pensioenverdeling bij scheiding worden vastgelegd. Ook kunnen in het kader van een echtscheiding afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Tijdig informeren pensioenuitvoerder

Indien er geen afwijkende afspraken worden gemaakt, dan wordt het pensioen dus verevend. Daarvoor is noodzakelijk dat u de pensioenuitvoerder van de andere partner tijdig op de hoogte stelt van de scheiding. De termijn daarvoor bedraagt 2 jaar vanaf de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de gemeente. Via de website van de Rijksoverheid kunt u de standaardformulieren downloaden die u aan de pensioenuitvoerder(s) moet toesturen. Als u de formulieren tijdig toestuurt, dan berekent de pensioenuitvoerder op welk deel van het ouderdomspensioen u als ex-partner recht heeft. Dit deel wordt vervolgens rechtstreeks door de pensioenuitvoerder aan u uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats zodra het pensioen van uw ex-partner tot uitkering komt bij het bereiken van zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd.

Pensioenformulier niet of te laat ingediend

Maar wat nu als u vergeten bent om het formulier binnen de termijn van 2 jaar toe te sturen? In dat geval is de pensioenuitvoerder van uw ex-partner niet meer verplicht om mee te werken aan de pensioenverevening. De pensioenuitvoerder kan dan dus het volledige ouderdomspensioen uitbetalen aan uw ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd. U zult vervolgens zelf bij uw ex-partner aanspraak moeten maken op uitbetaling van uw aandeel in dat pensioen. In de praktijk blijkt de ex-partner niet altijd bereid om daaraan mee te werken. Ook is vaak niet bekend op welk bedrag u dan recht heeft. In dat geval is het raadzaam om een advocaat in te schakelen. Deze kan namens u contact opnemen met de pensioenuitvoerder en uw ex-partner. Vaak zal eerst worden geprobeerd om alsnog tot afspraken met de ex-partner te komen. Als dat niet mogelijk is, dan kan een gerechtelijke procedure worden opgestart om betaling af te dwingen. Indien er (nog) alimentatie wordt betaald, dan zullen ook daarover vaak nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. Door de verdeling van het ouderdomspensioen zal namelijk in veel gevallen de behoefte en draagkracht wijzigen. Een gespecialiseerd familierecht advocaat kan u daarin bijstaan.

Initiatief minister Sociale Zaken

Hiervoor heb ik kort uiteengezet welke problemen zich kunnen voordoen als men de scheiding niet (tijdig) meldt bij de pensioenuitvoerders. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft recent aangekondigd dat hij deze problematiek een halt wil toeroepen. Hij wil dat de verdeling van pensioenen tussen ex-partners in de toekomst automatisch wordt geregeld bij scheiding. De pensioenfondsen zouden dan, na een melding van de Basisregistratie Personen, automatisch moeten overgaan tot pensioenverevening, tenzij de ex-partners een andere regeling treffen. Ook wenst hij dat een ex-partner meer en eerder zeggenschap krijgt over zijn/haar aandeel in het ouderdomspensioen van de andere partner. Hierdoor worden individuele keuzes mogelijk. Hoewel de minister zijn initiatief eerst verder zal moeten uitwerken in een wetsvoorstel, ben ik positief over zijn idee. Het gebeurt namelijk niet zelden dat partijen vergeten om de vereiste pensioenformulieren tijdig toe te sturen. In die zin zou het er voor partijen gemakkelijker op worden. Tot die tijd blijft het nodig om alert te zijn op alle formaliteiten rondom een scheiding. Mocht u echter in een situatie verkeren waarbij deze formaliteiten niet in acht zijn genomen, en u ondervindt daarvan problemen, neem dan gerust contact met ons op. De advocaten van de sectie Familierecht zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 076-5022080. Fotocredits: Photographee.eu / Adobe Stock

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.