Publicaties

Familierecht

Uit elkaar, wat nu? Helaas komt het maar al te vaak voor dat partners besluiten uit elkaar te gaan. Het kan ook u overkomen. Er zullen dan afspraken gemaakt moeten worden over de gevolgen van het uiteengaan. Dit geldt niet alleen bij een huwelijk, maar ook bij een geregistreerd partnerschap en bij samenwoners. Bij het einde van een relatie zal over tal van zaken nagedacht moeten worden. Wie blijft er in het huis wonen of moet het huis misschien worden verkocht? Hoe moet het vermogen (het huis, de inboedel, de auto, de bankrekeningen, spaarpolissen, schulden, pensioen etc.) verdeeld worden? Hoe ziet mijn financiële plaatje er straks uit? Hoe verdelen we de zorg voor de kinderen? Al dit soort vragen zullen de revue passeren wanneer u bij ons komt voor juridisch advies. Wij zullen u zo goed mogelijk begeleiden bij het nemen van beslissingen, het maken van afspraken en het vastleggen hiervan. Voor iedere gescheiden partner verloopt een scheidingsprocedure anders. Dit hangt van verschillende factoren af: de financiële omstandigheden waarin u zich bevindt, de mogelijkheid tot overleg, de emoties die in meer of mindere mate een rol spelen. Een scheiding is dus nooit een standaard verhaal. Daardoor is het helaas vaak moeilijk vooraf een inschatting te maken van de tijd die nodig zal zijn om tot een scheiding te komen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Het is echter belangrijk dat aan ieder aspect de nodige deskundige aandacht wordt besteed. Voordat u een afspraak maakt is het goed om alvast na te denken of u een eigen advocaat wilt inschakelen of dat u samen één advocaat in de arm neemt. In het laatste geval spreekt men van bemiddeling of mediation. Wij bieden beide mogelijkheden. De keuze is aan u. Als u twijfelt, mag u ons natuurlijk bellen of langskomen zodat we u meer uitleg kunnen geven en kunnen helpen uw gedachten te ordenen. Familierecht