Uit elkaar, wat nu?

20 aug 2018 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De zomervakantie is weer voorbij. Meestal een heerlijke periode om rustiger aan te doen, te genieten en uit te rusten. Maar vaak ook een periode waarin mensen over hun leven en belangrijke beslissingen nadenken. We zien dan ook vaak dat mensen juist in deze periode besluiten om uit elkaar te gaan. Als die beslissing is genomen, wat moet er dan allemaal geregeld worden?

Kinderen

Of er nu sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleven: in alle gevallen moet u goede afspraken maken over de (minderjarige) kinderen. Zo moet u afspreken bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven, hoe u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt, hoe u met elkaar over de kinderen blijft overleggen en hoe u de kosten van de kinderen verdeelt. Dit laatste kan bijvoorbeeld via kinderalimentatie of met een kinderrekening. Al deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft de vader vaak geen ouderlijk gezag over de kinderen. Ook hierover moet u dan nog afspraken maken.

Vermogen

Verder moet er gekeken worden naar het vermogen. Eerst moet u inventariseren welk vermogen er is. Denk daarbij niet alleen aan het huis, maar ook aan levensverzekeringen, lijfrentepolissen, een onderneming, bankrekeningen, de inboedel, auto én schulden. Waar ieder van u recht op heeft, hangt af van de vraag of er bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap wel of geen huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden zijn. Zijn die er niet? Dan is er sprake van een gemeenschap van goederen en is het uitgangspunt dat ieder recht heeft op de helft van het vermogen. Zijn er wel voorwaarden, dan is de inhoud daarvan bepalend voor de afspraken over het vermogen. Is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan is het van belang of er een samenlevingscontract is en zo ja, wat de inhoud daarvan is.

Partneralimentatie

Bij een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft de minstverdienende partner volgens de wet recht op partneralimentatie. Dit kan ook zo zijn bij samenwoners, als hierover afspraken zijn opgenomen in het samenlevingscontract. De hoogte van de partneralimentatie kunt u in onderling overleg afspreken. Soms is het dan ook mogelijk om afspraken te maken over de duur van de partneralimentatie. Lukt het niet om tot afspraken te komen? Dan stelt de rechtbank de hoogte van de partneralimentatie vast.

Pensioen

Tot slot bestaat er bij het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap over en weer recht op het bijzonder partnerpensioen en de helft van het tijdens het huwelijk/partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt hiervan in overleg afzien of afwijkende afspraken maken. Soms is ook in het samenlevingscontract een regeling opgenomen over pensioenrechten.

Hoe regelt u de scheiding?

Los van de inhoudelijke afspraken die u moet maken, moet u ook nadenken over de manier waarop u wilt scheiden. Het is natuurlijk mogelijk om alles samen te bespreken en zo tot afspraken te komen. Helaas zien wij in de praktijk dat dat vaak niet (goed) lukt, omdat een scheiding ook een emotioneel traject is. In dat geval is mediation een mooie manier om tot afspraken te komen. De mediator begeleidt de communicatie en geeft alle benodigde informatie over de zaken die geregeld moeten worden. U maakt zelf de afspraken over de gevolgen van de scheiding. Het voordeel hiervan is dat de afspraken meestal goed worden nageleefd en dat de communicatie ook na scheiding vaak goed blijft. Dat is zeker fijn als er minderjarige kinderen zijn! Een andere optie is dat u allebei een eigen advocaat inschakelt. De beide advocaten proberen dan vaak afspraken met u te maken over de gevolgen van de echtscheiding. Voordeel daarvan is dat een advocaat de eigen cliënt goed kan adviseren, terwijl een mediator neutraal is. Lukt het niet om tot afspraken te komen? Dan kunnen de advocaten de nog overblijvende discussiepunten aan de rechtbank voorleggen. De familierechtadvocaten van AK zijn gespecialiseerd in scheidingen en alle zaken die bij een scheiding geregeld moeten worden. Zij treden niet alleen op als advocaat, maar ook als mediator. Op welke manier u dan ook wenst te scheiden, wij kunnen u hierin begeleiden. Fotocredits: Jacob Lund / Adobe Stock

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.