Uw rechten bij onteigening

04 mei 2016 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Stelt u zich eens voor dat u al 30 jaar lang naar volle tevredenheid in een appartement of een woning woont midden in een centrum. Als gevolg van vergaande herinrichtingsplannen heeft uw gemeente uw eigendom nodig om te slopen en daarvoor in de plaats een nieuwe ontsluitingsweg te realiseren. Onteigening wordt dan ook terecht als zeer ingrijpend ervaren.

Onderhandelingstraject in onteigeningszaken

Nog maar amper bekomen van de schrik en de emoties, kunt u met een onderhandelingstraject tot verwerving worden geconfronteerd. De gemeente zal u namelijk eerst benaderen om in overleg uw eigendom te verwerven. Als dat niet lukt zal de gemeente via een gedwongen onteigeningsprocedure de beschikking willen verkrijgen over uw eigendom. Het is verstandig u zich vanaf het begin af aan door een juridisch specialist op het gebied van onteigeningsrecht. Deskundige bijstand zorgt ervoor dat – los van de begrijpelijke emoties – het beste onderhandelingsresultaat zal worden bereikt.

Uitgangspunten bij onteigening

Er geldt op grond van de Onteigeningswet en de rechtspraak een aantal belangrijke principes, zoals:
  1. U heeft recht op volledige schadeloosstelling, uitgedrukt in geld. Helaas bestaat geen recht op een vervangende woning of appartement of anderszins;
  2. Zowel voor als na onteigening dient u wat betreft inkomen, vermogen en woongenot in dezelfde positie te verkeren;
  3. Kosten van verhuizing en herinrichting moeten eveneens worden vergoed;
  4. Heeft u na vergoeding van de waarde van uw woning een restschuld, dan komt die restschuld ook voor vergoeding in aanmerking;
  5. De kosten van deskundigen, (juridische) bijstand komen – mits redelijk– voor vergoeding in aanmerking.
Er gelden meer spelregels, maar het voert te ver om daar in dit verband in detail op in te gaan.

Aanbod van de gemeente vaak te laag

Al te vaak constateer ik dat, in onderhandelingen met de onteigenaar, de spelregels niet worden nageleefd en het eerste bod dat wordt uitgebracht niet aansluit bij de spelregels. Regelmatig wordt getracht tegen de economische waarde van de woning te verwerven, terwijl schadecomponenten die ook voor vergoeding in aanmerking komen, niet worden meegenomen in het aanbod. Reden te meer om uzelf niet tekort te doen. U vraagt immers niet om onteigening, een onteigening die bovendien vaak zeer kan ingrijpen in uw persoonlijke situatie. Dus om het principe van volledige schadeloosstelling goed tot zijn recht te laten komen is deskundige (juridische) bijstand niet alleen gewenst, maar strikt noodzakelijk. Wordt u geconfronteerd met (dreigende) onteigening? Neemt u dan (vrijblijvend) contact met mij op! Fotocredits: Fotolia / tsach

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan

2 reacties op “Uw rechten bij onteigening”

  1. Dank u wel voor uw informatieve stukje, maar er rest toch nog een vraag. Stel dat de gemeente door het grote aantal asielzoekers zich genoodzaakt ziet om mijn eigen woning te onteigenen en hier een statushouder in te huisvesten, kan dit of is dit een zuiver theoretische vraag? In principe kan ik dan gewoon op straat worden gezet zonder vervangende woonruimte, dat lijkt me bijzonder zuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.