Snippergrond of snippergroen: ook een brief van de gemeente ontvangen?

09 jul 2024 Vastgoedrecht Elsemieke Cools

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een brief van de gemeente op de deurmat met de mededeling dat een deel van jouw tuin of van het door jou te ontwikkelen perceel niet van jou, maar van de gemeente is. Wat blijkt, je hebt grond van de gemeente in gebruik. Steeds meer gemeenten handhaven hier actief op. Aan gebruikers wordt dan de keuze gegeven om de grond te kopen of terug te geven. Maar kan dat zomaar? En wat zijn jouw rechten. In dit blog leg ik dat uit.

Ik wil meer weten over Vastgoedrecht

Wat is Snippergroen of snippergrond?

Veel gemeenten definiëren snippergroen of snippergrond als stroken openbare grond of groen die grenzen aan jouw tuin, huis of erf. Het eigendom van deze stroken grond, ligt in beginsel bij de gemeente. Het komt echter heel vaak voor dat door de jaren heen deze stroken (on)bewust bij een perceel worden getrokken of in gebruik worden genomen door de eigenaar van een aangrenzend erf, bijvoorbeeld als voor- of achtertuin. Na enige tijd kan het zelfs zijn dat de gemeente daardoor het eigendom van de strook grond verliest.

Beleid per gemeente

Nu het steeds vaker voorkomt dat gemeentegrond door naburige eigenaren in bezit wordt genomen, zijn veel gemeenten hier actiever op gaan handhaven.

De kans bestaat dat de gemeente constateert dat jij gemeentegrond in gebruikt hebt en jou aanschrijft. De gemeente zal over dit gebruik (schriftelijke) afspraken willen maken. Vaak wordt door de gemeente drie opties gegeven:

  1. Het kopen van de grond
  2. Het huren van de grond
  3. Het teruggeven van de grond

Het beleid kan echter per gemeente verschillen. Zo hanteert de gemeente Etten-Leur verschillende toetsingscriteria bij haar keuze de grond al dan niet te koop aan te bieden. Tevens hanteert zij verschillende verkoopprijzen van € 100,00 per m2 voor grond zonder bouwmogelijkheden en € 200,00 per m2 voor grond met beperkte bouwmogelijkheden.

In de gemeente Bergen op Zoom volgt uit het beleid dat uitgangspunt bij nieuwe uitgifte van snippergrond verkoop is. Verhuur van snippergrond is volgens de gemeente niet wenselijk.

Wat betreft de verkoopprijzen hanteert de gemeente Bergen op Zoom een soortgelijk systeem als de gemeente Etten-Leur, waarbij de prijs van grond zonder bebouwingsmogelijkheden € 110,00 per m2 bedraagt en de prijs voor grond met bebouwingsmogelijkheden € 200,00 per m2.

gras meetlint blog AK Advocaten

'' Het beleid omtrent snippergrond kan per gemeente verschillen. ''

Ben ik verplicht de grond te kopen, huren of terug te geven?

Of jij verplicht bent om de grond terug te geven of over te kopen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het kan namelijk zo zijn dat jij door verjaring inmiddels eigenaar bent geworden van de grond. Wat dit precies inhoudt, leg ik uit in dit blog.

Kort gezegd, kan het zo zijn dat de strook gemeentegrond jouw eigendom is geworden als je de strook grond meer dan 20 jaar in bezit hebt. Is dat het geval, dan kan de gemeente niet zomaar afdwingen dat de grond wordt verkocht, gehuurd of teruggegeven.

Vraag je je af of je een geslaagd beroep kunt doen op verjaring of ben je benieuwd welke gevolgen het maken van afspraken met de gemeente voor je kan hebben? Wij helpen je graag. Neem gerust contact op met mij of één van mijn collega’s van de sectie Vastgoedrecht.

Over de blogger
Elsemieke Cools

Elsemieke is vanaf augustus 2020 werkzaam op de sectie Vastgoedrecht van AK Advocaten, sinds juni 2021 als advocaat.

Meer artikelen van Elsemieke Cools

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.