Vastgoedbeheerders opnieuw in de boeken door WKI?

21 mei 2024 Vastgoedrecht Yannick Willems

Als je in de vastgoedsector werkt, kun je eenvoudig te maken krijgen met incassoprocedures. Bijvoorbeeld wanneer een huurder zijn huur niet betaalt. Hoewel het misschien niet zo lijkt, is de Wet kwaliteit incassodienstverlening (WKI) ook van toepassing op vastgoedbeheerders.

Ik wil meer weten over vastgoedrecht

Reikwijdte van de WKI

In een eerder blog heb ik de reikwijdte van de WKI al kort besproken. Er kwamen vragen uit de vastgoedsector over deze reikwijdte. De WKI gaat verder dan wat we normaal gesproken onder incasso verstaan.

Alle bedrijven die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoeren om een ‘natuurlijk persoon’ te laten betalen, vallen onder de reikwijdte van de WKI.

Dit omvat ook de eenmanszaak, de maatschap en de vennootschap onder firma. Kortom, veel bedrijven, waaronder vastgoedbeheerders, zullen zich moeten aanpassen aan deze nieuwe incassowetgeving.

Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden 

Uit de toelichting op de WKI blijkt dat bij buitengerechtelijke incassowerkzaamheden gedacht moet worden aan het opnemen van contact, verstrekken van informatie, behandelen van verweer, proberen een betalingsregeling te treffen en het in ontvangst nemen van betalingen. Als vastgoedbeheerder houd je je ook bezig met bovengenoemde werkzaamheden, waardoor je daarmee valt onder het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

Opleiding en vakbekwaamheid verplichtingen

Één van de wijzigingen die de WKI met zich meebrengt, heeft betrekking op de opleiding en vakbekwaamheid van incassomedewerkers en leidinggevenden.

Volgens het Besluit kwaliteitseisen incassodienstverlening moet elke incassomedewerker ten minste een MBO 3 opleiding met succes hebben afgerond. Voor een leidinggevende geldt dat ten minste het niveau HAVO, VAVO-HAVO of MBO 4-opleiding met succes dient te zijn afgerond.

Daarnaast moeten zowel medewerkers als leidinggevenden beschikken over kennis van het inzetten van verschillende gesprekstechnieken en communicatiestijlen, ofwel ‘soft skills’, in de omgang met schuldeisers.

Beiden moeten ook jaarlijks deelnemen aan één of meer cursussen om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Kortom, de vakbekwaamheid moet in overeenstemming zijn met de omvang van het verrichten of aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

Rechtsgebieden AK advocaten

''Alle bedrijven die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoeren om een ‘natuurlijk persoon’ te laten betalen, vallen onder de reikwijdte van de WKI''

Overgangsperiode en nieuwe inschrijf- en opleidingsvereisten 

De WKI biedt een overgangsperiode van één jaar voor incassodienstverleners die al vóór de inwerkingtreding van de wet op 1 april 2024 buitengerechtelijke incassowerkzaamheden uitvoerden en deze ononderbroken hebben voortgezet. Zij hoeven (pas) op 1 april 2025 te voldoen aan de opleiding en vakbekwaamheid verplichtingen.

Incassodienstverleners die echter pas na 1 april 2024 zijn gestart, moeten direct voldoen aan de inschrijf- en opleidingsvereisten van de WKI.

Impact van de WKI op vastgoedbeheerders 

De invoering van de WKI heeft een aanzienlijke impact, ook op vastgoedbeheerders. De aanpassingen omvatten vereisten voor opleiding, vakbekwaamheid en regelmatige bijscholing voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Hoewel het overgangsjaar enige verlichting kan bieden, zullen ook deze partijen uiteindelijk aan de vereisten uit de WKI moeten voldoen.

Hulp nodig bij de implementatie van de WKI? Neem contact op met mij of één van mijn collega’s van de sectie vastgoedrecht en omgevingsrecht om te ontdekken hoe we je kunnen helpen met de naleving van de nieuwe regels uit de WKI.

Ik wil contact opnemen

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.