Publicaties

Vastgoedrecht

Aansprakelijkheid makelaar jegens derden Onder omstandigheden dient de makelaar ook jegens een derde in te staan voor het door hem opgestelde taxatierapport. Derden kunnen - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - namelijk een vordering op de makelaar hebben uit onrechtmatige daad. Recent heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld over de aansprakelijkheid van een makelaar jegens een derde. In deze zaak was de makelaar bij de waardebepaling in de taxatie uitgegaan van de waarde na een verbouwing die op het moment van de taxatie nog niet had plaatsgevonden, zonder dit uitdrukkelijk uit het rapport en de nagezonden brief te laten blijken. De rechtbank oordeelt hierover dat de makelaar hiermee niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van hem als makelaar mocht worden verwacht. De makelaar heeft een op hem rustende zorgvuldigheidsplicht geschonden en als gevolg daarvan jegens een derde (geldverstrekker) een onrechtmatige daad begaan. De makelaar is dan ook aansprakelijk voor de door de derde geleden schade. Uit deze uitspraak van de rechtbank Arnhem dient te worden afgeleid dat indien het voor de makelaar duidelijk is dat een derde in vertrouwen op de door hem verstrekte informatie zal handelen, de makelaar zich het belang van die derde zal moeten aanrekenen. Wanneer hij dit niet doet, bestaat de mogelijkheid dat de makelaar de schade die de derde als gevolg daarvan lijdt, dient te vergoeden. Vastgoedrecht