Publicaties

Vastgoedrecht

Bescherming 290-bedrijfsruimte bij connexiteit met eigendom Bij arrest van 10 februari 2012 heeft de Hoge Raad zich nader uitgelaten over de toepasbaarheid van de connexiteitsregel. De connexiteitsregel geeft de huurder van een onroerende zaak, die op zichzelf niet kwalificeert als 290-bedrijfsruimte, wél die bescherming vanwege de samenhang met een andere door de huurder gebruikte bedrijfsruimte. Bestendige lijn in de jurisprudentie was dat slechts een beroep op de connexiteitsregel gedaan kon worden in geval van samenhangende huurobjecten. Thans heeft de Hoge Raad bepaald dat ook de huurder van een gebouwde onroerende zaak die huurder in samenhang met een hem in eigendom toebehorende bedrijfsruimte gebruikt op grond van de connexiteitsregel aanspraak kan maken op huurbescherming van artikel 7:290 BW en verder ( HR 10 februari 2012 LJN BU5602). Vastgoedrecht