Publicaties

Vastgoedrecht

Doorberekening van onverwachte kostenstijging Op 15 maart 2011 heeft het Hof 's-Gravenhage uitspraak gedaan over kostenverhogende omstandigheden in de zin van artikel 7:753 BW. De hoofdaannemer werd geconfronteerd met een extreme stijging van de staalprijs. De vraag was of de kosten aan de opdrachtgever doorberekend mochten worden. Het Hof oordeelde dat de prijsverhoging niet mocht worden doorberekend, omdat de hoofdaannemer te lang had gewacht met het in kennis stellen van de opdrachtgever over de noodzaak tot doorberekening. In dit geval had de aannemer daarmee 6 weken nadat hij bekend raakte met de prijsverhoging gewacht. Conclusie is dat extreme prijsverhogingen direct aan de opdrachtgever moeten worden gemeld. Enkele weken wachten kan tot gevolg hebben dat de aannemer haar rechten daartoe verwerkt. Vastgoedrecht