Publicaties

Vastgoedrecht

Internetdetailhandel anders dan groothandel? De rechtbank Den Bosch heeft onlangs op 27 december 2011 een belangwekkende uitspraak gedaan over detailhandel. Op een industrieterrein in Schijndel is een webwinkel in onder meer Italiaanse likeuren en wijnen gevestigd. Op de gronden is groothandel toegestaan, maar detailhandel niet. In het bedrijfspand is geen showroom en er worden geen producten afgehaald door klanten. Desalniettemin is de rechtbank van mening dat wel detailhandel plaatsvindt op het industrieterrein, omdat daar bestellingen worden geaccepteerd, de betaling van deze goederen wordt gecontroleerd, de bestelde goederen worden verzameld, verpakt, en ter verzending worden aangeboden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State legt in vergelijkbare zaken de nadruk op ruimtelijke uitstraling, de verkeersbewegingen, het bezoek ter plaatse, etcetera. Het is de vraag hoe de Afdeling over deze zaak zal oordelen, nu deze vorm van (internet)detailhandel wat betreft ruimtelijke uitstraling, niet van groothandel verschilt. Verder is het de vraag waar internetwinkels zich dan wel moeten vestigen, aangezien zij geen winkelruimte nodig hebben. Bestemmingsplannen zijn tot nog toe altijd onduidelijk geweest op dit punt. Het is nog niet bekend of hoger beroep is ingesteld. Vastgoedrecht