Publicaties

Vastgoedrecht

Invloed van mogelijke staatssteun op de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 15 februari 2012 uitspraak gedaan over de invloed van mogelijke staatssteun op de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. Op grond van een eerdere uitspraak leek het aanvechten van een bestemmingsplan in verband met staatssteun nagenoeg onmogelijk. De huidige uitspraak nuanceert dit, in die zin dat een gemeente wel degelijk dient na te gaan of een ontwikkelaar die het volledige financiële risico van de ontwikkeling van het project op zich heeft genomen daadwerkelijk in staat is dat risico te dragen. Kortom: de gemeente dient actief te onderzoeken of een partij ook bij eventueel wegvallen van staatssteun voldoende middelen heeft om het project te realiseren. Vastgoedrecht