Publicaties

Vastgoedrecht

Ontruiming van hennepkwekerijen en kostenverhaal Hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden zijn nog steeds aan de orde van de dag. Steeds vaker wordt na ontdekking voor een bestuursrechtelijke in plaats van strafrechtelijke ontruiming gekozen. Aangezien ontruiming een kostbare aangelegenheid is en de huurders vaak geen verhaal bieden, probeert het gemeentebestuur de kosten veelal op de verhuurder te verhalen. Wat kunt u, als verhuurder, doen om u hiertegen te beschermen? De Raad van State laat kostenverhaal op de verhuurder toe, tenzij deze aannemelijk maakt dat hij niet wist en niet heeft kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt. Een verhuurder die eens per maand het pand van de buitenzijde controleerde en waarvan de huurder altijd tijdig betaalde had volgens de hoogste bestuursrechter niet kunnen weten dat er een hennepkwekerij aanwezig was. Dat lag anders in het geval van een professionele verhuurder met 800 panden in beheer, die niet controleerde bij een huurder die regelmatig huurachterstand had en waarbij omwonenden hadden geklaagd over ratten en wildgroei in de tuin van het gehuurde. Deze verhuurder draaide wel op voor de kosten van ontruiming van de kwekerij. Om kostenverhaal te voorkomen, moet de verhuurder zich zoveel mogelijk informeren over gebruik van het pand. Daarbij spelen ook klachten van omwonenden en de indruk die een pand wekt van buitenaf een belangrijke rol. Zorg er in ieder geval voor dat alle controles en signalen duidelijk worden geadministreerd zodat dit, indien nodig, bij de bestuursrechter als bewijs van regelmatige controle kan worden aangedragen. Vastgoedrecht