Publicaties

Vastgoedrecht

Servicekosten voor glasbewassing ondoorzichtiger In het Besluit kleine herstellingen is bepaald dat bereikbare ramen moeten worden gewassen door de huurder. Doet de huurder dit niet zelf, dan kan de verhuurder de kosten voor glasbewassing doorberekenen aan de huurder in de servicekosten. Bij appartementencomplexen zijn de ruiten veelal moeilijk of helemaal niet voor huurder bereikbaar, en kan het wassen uitsluitend met een glazenwasinstallatie plaatsvinden. De huurcommissie gaat er in haar Servicekostenbeleid vanuit dat met toepassing van deze middelen aan de term ‘bereikbaarheid’ als voorwaarde voor doorberekenen van kosten van het glazenwassen aan huurder, is voldaan. Het arbeidsloon van de glazenwasser kan (tegen gangbaar uurtarief) als servicekosten aan huurder worden doorberekend, beleid dat jarenlang het uitgangspunt is geweest voor institutionele verhuurders en woningcorporaties bij het doorberekenen van servicekosten. De kantonrechter Maastricht heeft door deze praktijk echter een streep gezet in een uitspraak van 2 maart 2011. De kantonrechter oordeelt dat de ruiten door de installatie niet fysiek bereikbaar kunnen worden geacht. De huurder kan de installatie namelijk niet zelf gebruiken om de ramen te wassen. Deze uitspraak staat haaks op de praktijk en het jarenlange beleid van de Huurcommissie. Tegen de uitspraak van de kantonrechter Maastricht is geen hoger beroep ingesteld. De huurcommissie heeft in meerdere brieven al te kennen gegeven in de uitspraak geen aanleiding te zien het servicekostenbeleid te wijzigen. Voorlopig blijft doorbetaling van servicekosten dan ook ondoorzichtig, met alle financiële risico’s voor de verhuurder van dien. Vastgoedrecht