Publicaties

Vastgoedrecht

Tijdig klagen over onjuistheden in een bestek In een zaak van een inschrijver tegen een aantal gemeenten in het zuiden des lands werd recent (10 januari 2013) door de rechtbank Oost-Brabant een trend in de rechtspraak bevestigd . Een inschrijver klaagt er - nadat het werk aan een derde is gegund - over dat de aanbestedingsprocedure van de gemeenten niet voldoet aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht. In een be-stek zou het volgens de inschrijver ontbreken aan “kostenhomogeniteit in zodanige mate dat een deugdelijke prijsaanbieding niet kon worden aangeboden”. De aanbestedende dienst reageerde dat inschrijver niet ontvankelijk zou zijn, omdat deze te laat in de aanbestedingsprocedure dit argument zou hebben opgeworpen. De Voorzieningenrechter is van oordeel dat van een adequaat handelend inschrijver mag worden verwacht dat hij zich proactief opstelt bij het naar voren brengen van bezwaren in het kader van een aanbestedingsprocedure. Een inschrijver die bezwaren heeft, maar er (te lang) mee wacht om die te melden (in casu: pas klagen over de inhoud van het bestek wanneer na inschrijving blijkt dat het niet aan de inschrijver gegund wordt), handelt in strijd met de vereiste proactieve houding en moet niet-ontvankelijk worden verklaard. De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant is in lijn met de zgn. Grossmann-doctrine. Vastgoedrecht