Publicaties

Vastgoedrecht

UAV 2012 Op 19 januari 2012 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 vastgesteld. De voorwaarden zijn een samensmelting van de UAV 1989 en de UAVTI 1992. Tot extreme wijzigingen heeft dit niet geleid, wel tot een beperkte aanpassing van de UAV op het Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie die in de loop van de jaren is gewezen. Belangrijkste wijzigingen in de UAV 2012 zijn: - de bepaling over zgn. voorgeschreven bouwstoffen, §5 lid 5 UAV 1989, is vervallen; in § 6 lid 27 is de positie van de voorge schreven leverancier gelijk getrokken met de positie van de voorgeschreven onderaannemer; - de beproeving in § 8a; dit heeft te maken met het testen van een installatie; de bepaling vloeit voort uit UAVTI; - een herformulering van de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering; met name de in § 12 lid 4 sub b opgenomen verval-termijn van 10 jaar voor situaties dat een werk dreigt in te storten of slechts met hoge kosten kan worden hersteld is in UAV-verband nieuw; - in § 26 lid 9 is tenslotte een artikel opgenomen dat aan geeft dat de directie verslagen maakt van bouwvergaderingen en dat een aan-nemer die zich niet kan verenigen met een verslag bezwaar kan maken, hetgeen vervolgens als commentaar aangehecht wordt. Voor een overzicht van de complete regeling wordt verwezen naar Staatscourant 30 januari 2012, nr. 1567. Vastgoedrecht