Publicaties

Vastgoedrecht

Wet Arbeid Vreemdelingen De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) verbiedt in beginsel het inschakelen van personen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder tewerkstellingsvergunning. Bij overtreding van dit verbod wordt aan de werkgever een boete opgelegd. Rechtspraak heeft het begrip “werkgever” ruim uitgelegd. Dit betekent dat bij één en dezelfde werknemer sprake kan zijn van meerdere werkgevers. Zo kan zowel de aannemer als de onderaannemer als werkgever in de zin van de WAV worden gezien. Een aan de aannemer en de onderaannemer voor dezelfde werknemer opgelegde boete heeft geleid tot een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 14 januari 2013 Zowel aannemer als onderaannemer kregen boetes opgelegd tot een totaalbedrag van € 256.000,00 (€ 8.000,00 per werknemer). De hoofdaannemer was van mening dat de onderaannemer deze boete aan de hoofdaannemer moest vergoeden, omdat de werknemer in dienst was bij de onderaannemer en de onderaannemer niet had gehandeld in overeenstemming met de regelgeving. Arbiters waren het niet met de aannemer eens. Arbiters waren van mening dat ieder de aan hen opgelegde boete zelf moest dragen. Arbiters gingen er van uit dat de boetes terecht waren opgelegd aan zowel de aannemer als de onderaannemer. De boete had alleen op de onderaannemer kunnen worden verhaald indien aannemer en onderaannemer expliciet hadden afgesproken dat boetes, dan wel schade doordat is gehandeld in strijd met de WAV, moet worden gedragen door de overtredende partij. Indien een dergelijke afspraak derhalve niet is gemaakt, kan de hoofdaannemer de boete niet verhalen op de onderaannemer. Opgemerkt moet worden, dat de hoger beroepstermijn van dit vonnis nog niet is verstreken. Vastgoedrecht