Veiligheid versus privacy binnen de VvE.

06 apr 2016 Vastgoedrecht Judith Vermeeren

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Inbraak en vernieling in appartementsgebouwen komt helaas met regelmaat voor. Binnen de Vereniging van Eigenaars (VvE) zullen daarom afspraken moeten worden gemaakt over optimalisering van de beveiliging. Cameratoezicht lijkt een voor de hand liggende maatregel, maar in hoeverre maakt een bewakingscamera onrechtmatige inbreuk op de privacy van de appartementseigenaren?

Besluit VvE

Net als ieder ander besluit zal het besluit van de VvE tot het installeren van een bewakingscamera zorgvuldig tot stand moeten komen. Rekening zal moeten worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en alle betrokken belangen. Voordat een besluit kan worden genomen, moet de VvE dan ook voldoende informatie over de voorgenomen installatie van een bewakingscamera aan de appartementseigenaren verschaffen, zodat een weloverwogen stemming kan plaatsvinden.

Veiligheid versus privacy

Cameratoezicht heeft het doel het appartementsgebouw en de -eigenaren te beschermen en de veiligheid te optimaliseren. Daartegenover staat het recht op privacy van de appartementseigenaren (en hun bezoek), een grondrecht. Daarover kan discussie ontstaan, met name indien bepaalde eigenaren wel een gevoel van onveiligheid ervaren en anderen in het geheel niet. Of met plaatsing van een bewakingscamera sprake is van een (onrechtmatige) schending van het recht op privacy is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Voorwaarden cameratoezicht

Indien de camera wordt opgehangen in de gemeenschappelijke entreehal van een appartementsgebouw, louter is gericht op die gemeenschappelijke ruimte, en de beelden niet worden gepubliceerd of aan derden worden verstrekt, is sprake van een zeer beperkte aantasting van de privacy van de appartementseigenaren. Die beperkte aantasting van het recht op privacy hoeft niet aan het installeren van een bewakingscamera in de weg te staan. Let op: de VvE is wel wettelijk verplicht om duidelijk, bijvoorbeeld met een sticker of een bord, kenbaar te maken dat sprake is van cameratoezicht.

Gebruik camera rechtmatig?

Particulier cameratoezicht brengt meestal enige mate van inbreuk op het privacy-recht met zich mee. Die inbreuk wordt geacht rechtmatig te zijn indien daartoe een dringende maatschappelijke behoefte bestaat en is voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Inmiddels leven we in een tijd dat veiligheid hoog in het vaandel staat. Algemeen bekend is dat de aanwezigheid van bewakingscamera’s preventieve werking heeft en dat doel niet op een andere makkelijkere manier kan worden bereikt. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal cameratoezicht daarom snel als zijnde rechtmatig worden gekwalificeerd.

Advies nodig?

Bent u VvE-bestuurder of appartementseigenaar en vóór of juist tegen plaatsing van een bewakingscamera? Ik voorzie u graag van juridisch advies toegespitst op uw situatie! Fotocredits: pablographix / fotolia

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.