Werkgevers, vergeet de compensatie transitievergoeding niet!

16 apr 2020 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Je zou het bijna vergeten. Het nieuws wordt volledig beheerst door de gevolgen van het coronavirus. Logisch, gezien de impact op de dagelijkse praktijk. Dit neemt echter niet weg, dat 1 april jl. de digitale deuren van het UWV zijn geopend om compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid aan te vragen.

Aanvragen van compensatie

Werkgevers die op of na 1 juli 2015, maar uiterlijk op 31 maart 2020, de transitievergoeding hebben betaald wegens beëindiging van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, hebben tot uiterlijk 30 september 2020 de mogelijkheid compensatie aan te vragen bij UWV. Na die aanvraag beslist het UWV binnen zes maanden of het verzoek wordt gehonoreerd.

Transitievergoedingen betaald op of na 1 april 2020

Werkgevers die op of na 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer dienen de compensatie aan te vragen binnen zes maanden na betaling.

Welke documenten zijn van belang?

De aanvraag dient te worden voorzien van bewijsstukken. Denk daarbij onder meer aan:

  • de ontslagvergunning en opzegbrief;
  • de beëindigingsovereenkomst inclusief documenten waaruit blijkt wat de eerste ziektedag van de werknemer was en dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was;
  • berekening van de transitievergoeding;
  • bewijs van betaling.

Te laat is te laat.

Het UWV geeft ondernemers, zoals gezegd, zes maanden de tijd om de compensatie aan te vragen. Vergeet u dit, dan bestaat er geen mogelijkheid tot herkansing en komt de betaalde bruto vergoeding definitief voor rekening van de werkgever. Alle reden om goed na te gaan of u recht heeft op compensatie en, zo ja, actie te ondernemen.

Neemt u bij vragen gerust contact op met één van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.