De vergoeding van materiële en immateriële schade

05 mrt 2014 Letselschaderecht Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Indien u betrokken bent bij een ongeval en u heeft letsel, zal een aansprakelijkstelling worden verzonden aan de (verzekeraar van de) wederpartij. In de aansprakelijkstelling wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de door u geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend, zal de (verzekeraar van de) wederpartij uw schade als gevolg van het ongeval moeten vergoeden.

Welke schade wordt vergoed?

Materiële schade

Met materiële schade worden de directe kosten bedoeld, zoals medische kosten, reiskosten, verlies aan verdienvermogen en dergelijke. Het is van belang om alle kosten zo volledig mogelijk bij te houden. Daarnaast is het van belang dat nota’s en bewijsstukken goed worden bewaard.

Immateriële schade

De andere schadecomponent is de immateriële schade. Wij spreken in de letselschade-praktijk over een smartengeldvergoeding. Dat is een vergoeding voor alle pijn en ellende die het ongeval heeft veroorzaakt. Wat een passende smartengeldvergoeding is, kan worden bepaald zodra er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie. Pas op dat moment is duidelijk of en in hoeverre het ongeval tot blijvende klachten en beperkingen heeft geleid.

Richtlijnen Letselschade Raad

Er is regelmatig discussie met een verzekeraar over vergoeding van schadeposten. De Letselschade Raad heeft richtlijnen opgesteld (www.deletselschaderaad.nl) om deze discussie te voorkomen. De Letselschade Raad is een platform waarin partijen zijn vertegenwoordigd die bij het letselschadeproces betrokken zijn, waaronder Slachtofferhulp Nederland en de ANWB. Eén van mijn kantoorgenoten, mevrouw mr. Jolanda Broeders, is lid van de Projectgroep Materiële Normering van de Letselschade Raad. De leden van de projectgroep evalueren de bestaande richtlijnen en adviseren over eventuele aanpassing van de regelingen. De door de Letselschade Raad vastgestelde richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het vaststellen van de schade. Ik bespreek hier twee richtlijnen.

Kilometervergoeding

Deze schadepost omhelst alle door u gemaakte reiskosten voor uw bezoeken aan huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis. Mocht u als gevolg van het ongeval in het ziekenhuis liggen of in een revalidatiecentrum verblijven dan worden ook de reiskosten van uw naaste familie vergoed. Per 1 januari 2014 wordt een vergoeding toegekend van € 0,29 per gereden kilometer voor de eerste 2.000 km per jaar. Indien er meer dan 2.000 km per jaar wordt gereden, dan zal de vergoeding concreet worden vastgesteld. Indien gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer of taxi worden de daadwerkelijke kosten vergoed.

Ziekenhuis- en revalidatiedaggeldvergoeding

Deze richtlijn ziet op de vergoeding van diverse kosten van een tijdelijk verblijf in een ziekenhuis/revalidatievoorziening als gevolg van het ongeval. De daggeldvergoeding is bedoeld ter dekking van: • aanschafkosten bed- en ziekenhuiskleding (badjas/pyjama); • kosten om het verblijf in het ziekenhuis/revalidatievoorziening te veraangenamen, bestaande uit: • extra telefoonkosten • aanschaf boeken/tijdschriften • huur televisie • bloemen/fruit • parkeergeld familiebezoek Er geldt een vergoeding van € 28,00 per dag in het ziekenhuis en € 14,00 per dag in een revalidatievoorziening. In mijn volgende blog zal ik uitleg geven over de richtlijn huishoudelijk hulp en de richtlijn verlies zelfwerkzaamheid.

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Eén reactie op “De vergoeding van materiële en immateriële schade”

  1. Dank voor het advies. Wat ik moet gaan doen is inderdaad mijn administratie op orde houden en alles, maar dan ook echt álles bijhouden. Ik heb zelf gelukkig nog nooit echt iets meegemaakt, maar ik ben nu begonnen aan mijn tocht mijzelf te informeren over allerlei rechten en plichten die ik heb, dat zal nog van pas komen!

    Groetjes, Dereck

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.