Vergunningvrij muren stuken en glimmende dakpannen leggen

09 mrt 2016 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
We willen zelf veelal zo veel mogelijk vergunningvrij kunnen bouwen, maar dat geldt niet altijd voor onze buurman. Dit blijkt wederom uit een handhavingszaak over het vervangen van dakpannen en stuken van muren in het Stichtse Vechter plaatsje Tienhoven (uitspraak van 27 januari 2016). Een woningeigenaar had zonder bouwvergunning (officieel de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) zijn bakstenen gevels voorzien van een witte stuclaag en de rode dakpannen vervangen door glimmend zwarte dakpannen. Het was geen monument, dus een monumentenvergunning was niet vereist, maar de omwonenden vonden het kennelijk wel een ingrijpende verandering en verzochten om handhaving, omdat zij van mening waren dat het vergunningplichtig was. Als hiervoor vergunning zou moeten worden verleend, dan zou een welstandstoets nodig zijn en zouden omwonenden bezwaar kunnen maken tegen de vergunning. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt echter dat noch het stuken, noch het vervangen van de dakpannen vergunningplichtig is.

Stuken is vergunningvrij bouwen

Het stuken is, anders dan schilderen, wel aan te merken als bouwen. Het is echter niet vergunningplichtig, omdat dit voldoet aan de vereisten voor vergunningvrije veranderingen aan een bestaand bouwwerk. Tot zover is de uitspraak mijns inziens niet bijzonder: bij de beantwoording van Kamervragen zei de Minister al dat stuken vergunningvrij is.

Dakpannen vervangen door glimmende exemplaren is vergunningvrij onderhoud

Wat betreft de vervanging van dakpannen is de uitspraak verrassender. De Raad van State oordeelt dat dit valt onder “gewoon onderhoud”. Daarbij is van belang dat “detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen”, zo citeert de Raad van State uit de parlementaire geschiedenis. De Raad van State laat echter het belangrijkste citaat uit de Nota van Toelichting achterwege: “Doorslaggevend criterium is echter of er een verandering optreedt in het uiterlijk.” Los van de vraag of je glimmende zwarte dakpannen mooier of lelijker vindt dan de rode dakpannen, verandert het uiterlijk van de woning daarmee ontegenzeggelijk. Het vergunningvrij, gewoon onderhoud lijkt mij oorspronkelijk dan ook niet voor deze situatie bedoeld.

Geen legeskosten, geen welstand; geen bezwaar?

Hoe dan ook: de Raad van State heeft gesproken en daar moeten wij het mee doen. Voor de bouwers die andere dakpannen willen leggen een gunstige ontwikkeling, want men hoeft niet met bouwtekeningen langs de welstandscommissie en er zijn geen legeskosten verschuldigd als het vergunningvrij is. Maar of de buren er altijd blij mee zullen zijn blijft de vraag. Fotocredits: Fotolia / vrabelpeter1

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.