Verjaring van dwangsommen stuiten met aanmaning

03 feb 2016 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Verjaring van dwangsommen blijft een belangrijk thema in de bestuursrechtspraak. Eerder blogde ik dat een invorderingsbeschikking de verjaring niet stuit. Uit een recente uitspraak blijkt dat een aanmaning evenmin tot stuiting leidt, wanneer niet aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Invorderingstraject dwangsommen

Hoe gaat het invorderingstraject van dwangsommen in zijn werk? Als de begunstigingstermijn is verstreken en de last wordt overtreden, dan zijn dwangsommen van rechtswege verbeurd. De betalingsverplichting voor de overtreder en de verjaringstermijn van één jaar gaan vanaf dat moment lopen. De verschuldigdheid van dwangsommen moet echter nog wel worden vastgesteld middels een invorderingsbeschikking. Wordt na de invorderingsbeschikking niet betaald, dan kan het bestuursorgaan overgaan tot aanmaning van de overtreder. Zoals gezegd stuit een invorderingsbeschikking de verjaring niet, een aanmaning stuit de verjaring wél. Althans, als aan alle wettelijke vereisten voor de aanmaning is voldaan.

Wettelijke vereisten aanmaning

De wet stelt twee eisen aan de aanmaning: een betalingstermijn van twee weken en het aankondigen van invorderingsmaatregelen op kosten van de overtreder als betaling uitblijft. Als er dan niet wordt betaald, kan het bestuursorgaan door de deurwaarder een dwangbevel laten betekenen en kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd. In de rechtspraak wordt echter niet aan beide vereisten even streng getoetst.

Termijn van acht dagen: verjaring toch gestuit

In een zaak waarin het bestuursorgaan in de aanmaning een termijn van slechts acht dagen had gegeven, werd dit toch als een geldige aanmaning gezien. De verjaring was dus gestuit, ondanks dat een kortere termijn werd gesteld van acht dagen in plaats van de twee weken die de wet voorschrijft.

Geen vermelding dwanginvordering: verjaring niet gestuit

Dat was echter in anders in de zaak waarin in de aanmaning de vermelding ontbrak dat bij niet-tijdige betaling dwanginvordering zou volgen. De Raad van State ziet dit uit oogpunt van rechtszekerheid als een constitutief vereiste. Als de mogelijkheid van dwanginvordering dus niet is genoemd, is de verjaring niet gestuit met de aanmaning. In de genoemde zaak waren de dwangsommen daardoor verjaard. Dit bespaarde de overtreder een bedrag van 50 duizend euro, het bestuursorgaan liep ditzelfde bedrag mis.

Opletten met verjaring van dwangsommen voor bestuursorgaan en overtreder

Het bovenstaande geeft slechts een paar voorbeelden van complicaties die kunnen ontstaan met invordering en verjaring van dwangsommen. De bottomline is dat het voor zowel bestuursorgaan als overtreder opletten geblazen is wanneer meer dan een jaar na het verbeuren van de dwangsom dreigt te verstrijken of is verstreken.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.