Verkeerde moment, verkeerde plaats; de schuldloze derde

16 feb 2015 Letselschaderecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Bij verkeersongevallen zijn vaak meerdere partijen betrokken. Vrijwel altijd zijn een veroorzaker en een slachtoffer aan te wijzen, soms wordt de schuld verdeeld tussen beide partijen. Dit is bepalend voor de wijze waarop de schade wordt geregeld. Soms is er bij een verkeersongeval ook sprake van een derde partij: De schuldloze derde.

Voorbeeld

De heer Bakker rijdt met mevrouw Mulder als duopassagier op zijn motor buiten de bebouwde kom. De heer Bakker rijdt veel harder dan de ter plaatse toegestane snelheid. Hij nadert een kruising waarop hij voorrang heeft. Mevrouw Janssen nadert met haar auto eveneens deze kruising. Mevrouw Janssen ziet op het laatste moment de heer Bakker naderen en komt een stuk na de voor haar geldende haaientanden tot stilstand. De heer Bakker schrikt hiervan, verliest de macht over het stuur en komt ten val. De heer Bakker en mevrouw Mulder raken gewond. Waar kan mevrouw Mulder als passagier haar schade verhalen?

Bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde

Het komt voor dat iemand door schuld van een ander schade lijdt. Dat is bijvoorbeeld het geval als twee of meer gemotoriseerde verkeersdeelnemers een onschuldige partij schade toebrengen. Vaak is op voorhand al aannemelijk dat ten minste één van de partijen aansprakelijk is. In het verleden zijn er eindeloze discussies ontstaan tussen verzekeraars over wie aansprakelijk is. De derde ontving in de tussentijd geen schadevergoeding. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft naar aanleiding van klachten hierover beslist dat de schuldloze derde meteen zijn/haar schade vergoed moet krijgen. De schuldloze derde mag niet de dupe worden van discussies tussen verzekeraars over de aansprakelijkheid. In de Bedrijfsregeling Schaderegeling Schuldloze Derde is deze gedragslijn vastgelegd. Deze regeling is in het leven geroepen om passagiers en andere derde betrokkene, die part noch deel hebben aan een aanrijding, zo snel mogelijk te helpen.

Wanneer is de Schaderegeling Schuldloze Derde van toepassing?

Een schuldloze derde is een partij die als gevolg van een ongeval schade lijdt terwijl dat hem/haar aan het ontstaan van het ongeval geen schuld treft. Bij het ongeval moeten, behalve de schuldloze derde zelf, twee of meer partijen zijn betrokken, die hun mogelijke aansprakelijkheid hebben verzekerd bij een Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Als er bij een verkeersongeval twee motorrijtuigen betrokken zijn, waarvan er één onverzekerd is, onbekend is of het een buitenlands motorrijtuig betreft, kan er door een schuldloze derde geen aanspraak worden gemaakt op de Schaderegeling Schuldloze Derde. Er zijn dan immers geen twee of meer betrokkenen die hun mogelijke aansprakelijkheid bij een WAM-verzekeraar hebben verzekerd.

Schaderegeling

De verzekeraar die door een schuldloze derde als eerste wordt aangesproken, moet de schade zonder schuldvraagdiscussie, vergoeden. Deze eerst aangesproken verzekeraar heeft dan de status van ‘regelend verzekeraar’. Een verzekeraar geldt als ‘aangesproken’ wanneer deze direct of via zijn verzekerde door een schuldloze derde of zijn/haar belangenbehartiger is verzocht de schadebehandeling op zich te nemen.

Belangenbehartiger?

Om de schade in kaart te brengen is het raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen. Zo deed dus ook mevrouw Mulder uit bovengenoemd voorbeeld. Haar schade wordt verhaald op grond van de Bedrijfsregeling Schuldloze Derde bij de WAM-verzekeraar van mevrouw Janssen. De kosten van de inschakeling van een belangenbehartiger worden als onderdeel van de schade gewoon betaald door de aangesproken verzekeraar.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.