Werkgevers opgelet: verplicht urenaanbod oproepkrachten

25 jan 2021 Arbeidsrecht Esther Evenblij

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers verplicht om aan iedere oproepkracht die 12 maanden in dienst is een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Kort gezegd is een medewerker een oproepkracht als de arbeidsomvang niet eenduidig is vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan nul-urencontracten en min/max-contracten. De arbeidsomvang moet minimaal de gemiddelde arbeidsomvang in de laatste 12 maanden zijn en het aanbod moet binnen een maand na afloop van de 12 maanden worden gedaan.

Inmiddels is de eerste rechterlijke uitspraak over het verplichte urenaanbod aan oproepkrachten gepubliceerd.

Uitspraak Rechtbank Limburg

De rechter in kwestie oordeelt in lijn met de wet. Als aan een oproepkracht geen aanbod wordt gedaan voor een vaste urenomvang, heeft de werknemer op grond van artikel 7:628a achtste lid BW recht op uitbetaling van de uren die aan hem hadden moeten zijn aangeboden. Deze verplichting geldt ook als de werknemer niet werkt in die uren, omdat de werkgever hem niet heeft opgeroepen. 

De oproepkracht vorderde de betaling van het loon vanaf februari 2020. De rechter constateerde dat de oproepkracht het aanbod van haar werkgever niet had gehad. De rechter kende de vordering tot betaling van het loon vanaf februari 2020 toe, onder aftrek van het al betaalde loon. Ook werd de vordering betreffende de wettelijke verhoging van 50% over het loon en de wettelijke rente over het loon vanaf de dag vanaf de verzuimdata tot de dag van volledige betaling toegewezen.

Wetswijziging 2021 

Op 1 januari 2021 is de Verzamelwet SZW in werking getreden. De wet wijzigt onder andere de regels die gelden voor het verplichte urenaanbod dat na 12 maanden aan een oproepkracht moet worden gedaan. Let op: deze nieuwe regels zullen – in tegenstelling tot de rest van de wet – pas op 1 juli 2021 in werking treden. 

Per 1 juli 2021 komt er een uiterlijke ingangsdatum van het aanbod: twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. De vaste uren moeten dus uiterlijk per de eerste dag van de 15e maand ingaan. 

Ook de termijn waarbinnen het aanbod door werknemer kan worden aanvaard, wijzigt. De aanvaardingstermijn van werknemer wordt per 1 juli 2021 op één maand gesteld in plaats van minimaal één maand.

Zorg er als werkgever voor dat u een tijdig aanbod doet, anders komt het u als werkgever duur te staan! Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een aanbod, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Over de blogger
Esther Evenblij

Esther werkt vanaf september 2020 bij de sectie Arbeidsrecht van AK Advocaten, sinds maart 2022 als advocaat. Esther werkt zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Meer artikelen van Esther Evenblij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.