Verruiming vergunningsvrij bouwen eindelijk een feit?

04 sep 2014 Vastgoedrecht Dimitri Kochx

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Het ziet ernaar uit dat per 1 november 2014 eindelijk de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlagen van kracht worden. Met de wijziging van het Bor zal bijvoorbeeld eindelijk verhuur op grond van de Leegstandwet voor maximaal tien jaar mogelijk zijn. Maar er verandert nog veel meer. De transformatie van kantoorruimte naar bijvoorbeeld wonen - wellicht één van de oplossingen van het leegstandprobleem op die markt - kan na wijziging van het BOR Bor met een eenvoudige procedure. Uiteraard binnen een aantal grenzen, maar toch, transformatie zal eenvoudiger worden. Met deze wijziging is overigens ook de maximum oppervlaktemaat van 1500 m² bij functiewijziging met een eenvoudige procedure komen te vervallen.

Vergunningsvrij bouwen in het kader van deregulering

Ook het vergunningsvrij bouwen wordt verder uitgebreid in het kader van de beoogde deregulering op het gebied van bouwen. Zo mag je na wijziging van het Bor een uitbouw van vier meter aan een woning of ander gebouw toevoegen. De bijgebouwenregeling is ook verder verruimd en wordt – zoals het nu is opgenomen in het meest recente concept – gekoppeld aan de omvang van het bebouwingsgebied. Tot 100 m² bebouwingsgebied is vijftig procent van dat bebouwingsgebied toegestaan. Bij een bebouwingsgebied van 100 tot 300 m² is 50 m² toegestaan vermeerderd met twintig procent van gedeelte van het bebouwingsgebied groter dan 100 m². Op percelen met een bebouwingsgebied groter dan 300 m², is 90 m² toegestaan vermeerderd met twintig van gedeelte van het bebouwingsgebied groter dan 300 m² tot een maximum van 150 m².

Definitie achtererfgebied aangepast

In het nieuwe Bor is de definitie van achtererfgebied danig aangepast. De definitie luidt in het ontwerp: "het erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op één meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzende openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen." Al met al een hele complexe definitie die zuiver tekstueel bezien veel vragen oplevert. Bij visualisering – zie hieronder – is het echter een hele goede afbakening die veel onduidelijkheden onder de thans geldende regeling oplost, met name bij vrijstaande huizen en hoekpercelen.

achtererf

Over de blogger
Dimitri Kochx

Dimitri is sinds 1999 advocaat, vanaf 2002 bij AK Advocaten. Als Managing Partner vormt hij samen met Theo Quaijtaal het Dagelijks Bestuur van ons kantoor.

Meer artikelen van Dimitri Kochx

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.