Versnellingsmogelijkheden in planontwikkeling

24 apr 2015 Omgevingsrecht Boudewijn Baan

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
De sectie vastgoed van AK Advocaten organiseert met enige regelmaat een informatieve vastgoed bijeenkomst. Op 14 april 2015 vond een bijeenkomst plaats onder het motto: “Versnellings-mogelijkheden in planontwikkeling”. De bijeenkomst werd bijgewoond door circa 90 personen afkomstig uit een breed scala van de vastgoedbranche. Een drietal sprekers, waaronder ik, hebben het woord gevoerd. De andere sprekers waren: - Yves de Boer, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Stad/Land van de Provincie Noord-Brabant, en - Rob Wagemakers, kwartiermaker ruimtelijke ordening en verbinder tussen initiatiefnemer en overheden. Onderwerpen van deze drie sprekers waren op elkaar afgestemd en zij maakten gebruik van veel praktijkvoorbeelden. Die voorbeelden hadden te maken met het tijdig afstemmen van de diverse aspecten die verbonden zijn aan het in stand houden van een goed woon-, leef-, en werkklimaat, een centraal begrip in het kader van de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Het betreffende vereiste staat centraal, in het bijzonder bij het opstellen van een nieuw dan wel gewijzigd bestemmingsplan op grond waarvan bijvoorbeeld de bouw wordt mogelijk gemaakt van nieuwe woningen of een woon-/zorgcomplex. In het kader van de goede ruimtelijke ordening gelden er diverse regels om de directe confrontatie tussen nieuwbouw met bestaande bouw te voorkomen en daarmee een goed woon- leef of werkklimaat te garanderen. De belangrijkste aspecten die tijdig worden onderzocht en op grond waarvan afstandsnormen in acht dienen te worden genomen zijn: geluid, stank, trillingen, maar ook regelgeving om verstoring van beschermde diersoorten zoals vleermuizen te voorkomen. Deze aspecten dienen tijdig en nauwkeurig te worden geïnventariseerd. Te laat of onvoldoende onderzoek c.q. inventarisatie kan leiden tot ernstige vertraging in het bouwproces omdat het bestemmingsplan de eindstreep niet of niet ongeschonden zal halen. Ook voor vergunningen waarbij op grond van het geldende bestemmingsplan wordt afgeweken geldt hetzelfde principe. De financiële gevolgen van een ernstige vertraging in het bouwproces kunnen omvangrijk zijn. De moraal van het verhaal is: zorg dat in de voorbereiding van een bestemmingsplanprocedure of een vergunningprocedure waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan de voorbereiding “Raad van State-proof” is. Yves de Boer schetste in zijn rol als gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, dus vanuit een bestuurlijke achtergrond nog eens een aantal mogelijk-heden om bestemmingsplannen te versnellen. De Provincie kent daarvoor een procedureversneller. Na afloop van de bijeenkomst is er onder het genot van een hapje en drankje ruim gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om te netwerken en na te praten over het onderwerp van de bijeenkomst. Uit de later van diverse bezoekers ontvangen positieve reacties mogen wij afleiden dat deze bijeenkomst boeiend en geslaagd was.

Over de blogger
Boudewijn Baan

Boudewijn heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, onteigeningsrecht en milieurecht.

Meer artikelen van Boudewijn Baan
Boudewijn Baan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.