Versoepeling ontslagrecht blijkt illusie

09 dec 2015 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid stonden de media er vol van. De aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht was een hot item. Nu de eerste rechtspraak na de inwerkingtreding van de WWZ geanalyseerd kan worden blijkt dat de door arbeidsrechtadvocaten geuite twijfels omtrent de vermeende versoepeling juist te zijn. Het Financieel Dagblad kopte recent nog “werknemer ontslaan is moeilijker geworden”. Een analyse van de beschikbare rechtspraak leert dat in veel meer gevallen dan voorheen een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt afgewezen. Als belangrijkste oorzaak daarvoor wordt genoemd dat rechters onder de nieuwe wet strikt gebonden zijn aan de ontslaggronden die in de wet staan vermeld. Daar waar voorheen door kantonrechters een ontbindingsverzoek pragmatisch werd behandeld door een “matig” dossier te compenseren met een hogere vergoeding , blijkt dat kantonrechter de aangevoerde ontslaggrond nu veel strikter toetsen en daarom sneller tot afwijzing van het ontbindingsverzoek overgaan. Het zal menigeen bekend voorkomen. een werkgever is van mening dat een werknemer niet goed functioneert. Werknemer wordt mondeling wel een keer aangesproken op zijn functioneren, maar van dossiervorming is geen sprake. Een schriftelijke waarschuwing ontbreekt en de werkgever heeft er weinig trek in om een formeel verbeterplan te maken. Eigenlijk wil de werkgever simpelweg dat op korte termijn afscheid wordt genomen van de werknemer. In de huidige wetgeving wordt strikt getoetst aan de geldende regels en wanneer een dossier niet voldoet aan de eisen van de wet, is de kans op afwijzing van een ontbindingsverzoek erg groot. Daar komt bij dat de overstap van disfunctioneren naar een verstoring van de arbeidsrelatie niet zo eenvoudig wordt gemaakt. Daarbij speelt zeker een rol dat de kantonrechter slechts een beperkte mogelijkheid heeft om een hogere vergoeding toe te kennen dan de wettelijke transitievergoeding. Van versoepeling van ontslagrecht is dus geen sprake. Een duidelijk les voor werkgevers om ervoor te zorgen dat tijdig aan dossieropbouw wordt gedaan. Een proactieve houding bij het aanspreken van werknemers op hun functioneren en het vastleggen van gemaakte (verbeter)afspraken vormen een mooi voornemen voor het jaar 2016.  

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.