VNG: ga door met voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

23 apr 2020 Vastgoedrecht AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben bij de brief van 3 april 2020 de gemeenten opgeroepen om door te gaan met de voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen op 1 april 2020 de Staten-Generaal heeft bericht dat de Omgevingswet later in werking treedt, is geen reden om de voorbereiding op het stelsel van kwaliteitsborging te verslappen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De VNG roept de gemeenten op om zich voor te bereiden op de invoering van gevolgklasse 1 uit het stelsel van kwaliteitsborging. Niet alleen dienen de gemeenten een impactanalyse te maken van de juridische gevolgen, maar ook van de praktische gevolgen.

Onder de Wkb toetst een gemeente niet meer bij vergunningverlening aan bouwtechnische voorschriften. In de plaats daarvan houdt een private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht. De kwaliteitsborger dient te verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zonder positieve verklaring mag de gemeente de ingebruikname tegenhouden.

Gevolgklasse 1

De bedoeling van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. Omdat een geheel nieuw stelsel wordt ingevoerd en er zekerheid moet zijn dat daadwerkelijk een hogere bouwkwaliteit wordt gehaald, zullen eerst bouwwerken met het kleinste afbreukrisico onder het stelsel worden gebracht: gevolgklasse 1. Als blijkt dat het nieuwe stelsel goed werkt, zal dit ook voor de zwaardere bouwwerken uit gevolgklassen 2 en 3 worden ingevoerd.

Tot gevolgklasse 1 behoren grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Een oude versie van gevolgklasse 1 is weergegeven in het concept van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Stcrt. 2017, nr. 24681).

Proefprojecten

Het Rijk heeft met de VNG een bestuursakkoord gesloten. Daarin zijn afspraken gemaakt over de invoering van de Wkb. Zo is afgesproken dat partijen streven naar een hoeveelheid uit te voeren proefprojecten per gemeente van 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1. Ook staat in het bestuursakkoord dat de Wkb tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treedt.

In de brief van 3 april 2020 wijst de VNG erop dat het aantal proefprojecten absoluut onvoldoende is om een representatief beeld te krijgen van het werken met het stelsel van kwaliteitsborging onder gevolgklasse 1. Voor gemeenten en ook private bouwbedrijven is het belangrijk om proef te draaien. De inwerkingtreding voor gevolgklasse 1 zal namelijk niet lang op zich laten wachten.

Datum inwerkingtreding

In een nieuwsbericht van 9 april 2020 van de VNG staat dat overleg met het Rijk heeft plaatsgevonden over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb. Ten aanzien van de inwerkingtreding van de Omgevingswet schrijft de VNG dat het streven is om het uitstel zo kort mogelijk te houden. De nieuwe datum wordt vermoedelijk in mei bekend gemaakt. Hoewel dat niet in het nieuwsbericht staat, is inwerkingtreding op 1 januari 2022 realistisch. Belangrijk is dat in het nieuwsbericht staat dat de VNG ernaar streeft dat de Wkb tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treedt. Er is dus weinig tijd voor private bouwbedrijven en de gemeenten om zich voor te bereiden. De VNG heeft niet voor niets in de brief van 3 april 2020 gewezen op de urgentie van een goede voorbereiding.

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.