Een voorlopig getuigenverhoor kan jouw zaak maken of kraken

30 apr 2019 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Er is een ongeluk gebeurd. Maar wat is er precies gebeurd? Heeft iemand een fout gemaakt? Is er iemand aansprakelijk? Wie moet er betalen? Over het antwoord op deze vragen wordt vaak gediscussieerd. Hierdoor duurt het vaak erg lang voor dat je weet waar je aan toe bent. Een voorlopig getuigenverhoor kan uitkomst bieden!

Hoe los je onduidelijkheid op?

Allereerst moet duidelijk worden wat er is gebeurd. Pas dan kan beoordeeld worden of iemand een fout heeft gemaakt en of er schade vergoed moet worden.

Hoe doe je dat?

Je kunt een procedure bij de rechter starten waarin je vraagt om een schadevergoeding. Maar procedures duren lang, zijn duur en de uitkomst is altijd onzeker. Voordat je een procedure begint, moet je jezelf afvragen of je voldoende bewijs hebt om jouw standpunt te bewijzen. Je kunt jouw standpunt bijvoorbeeld onderbouwen door getuigenverklaringen. Je kunt de getuigen aanschrijven en vragen of zij willen opschrijven wat ze hebben gezien. De kans is groot dat de andere partij ook nog vragen heeft voor de getuigen of dat zij zich afvragen of je de antwoorden niet hebt ingefluisterd. Daarom is het vaak beter om de getuigen bij de rechter een verklaring te laten afleggen. Die procedure wordt een voorlopig getuigenverhoor genoemd.

Voorlopig getuigenverhoor

Bij een voorlopig getuigenverhoor worden de getuigen onder ede gehoord. Aan de hand van deze verklaringen kun je jouw kans op succes in een procedure beter beoordelen.

Hoe gaat zo’n procedure?

Een voorlopig getuigenverhoor begint met een verzoekschrift. In dat stuk leg je uit wat er volgens jou en de wederpartij is gebeurd. Ook leg je uit waarom je getuigen wilt laten horen. Het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor moet aan een aantal eisen voldoen. Onder andere:
  1. Een duidelijke omschrijving van de aard en het beloop van de vordering;
  2. Een duidelijke omschrijving van de feiten en rechten die verzoeker wil bewijzen;
  3. Het moet voldoende duidelijk zijn om welk feit het gaat.

Wanneer kan een verzoek worden afgewezen?

Normaal gesproken wordt het verzoek toegewezen en wordt er vervolgens een datum bepaald waarop de getuigen worden gehoord. De rechtbank kan een verzoek dat aan alle eisen voldoet alleen afwijzen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Bijzondere omstandigheden zijn onder andere: misbruik van recht, strijd met de goede procesorde, een ander zwaarwichtig bezwaar of wanneer verzoeker geen belang heeft bij de zaak. Zodra de datum bekend is, moet jij als verzoekende partij de getuigen oproepen. Een getuige is verplicht om voor de rechter te verschijnen. Als een getuige niet wil meewerken, kun je de hulp van de politie inschakelen.

Gang van zaken tijdens de zitting

Als het verzoek wordt toegewezen, wordt er een nieuwe zittingsdatum gepland. De getuige zit dan vooraan op een stoel voor de rechter. De rechter vraagt eerst of de getuige de eed of de belofte wil afleggen. De eed wordt afgelegd door mensen met een geloofsovertuiging. De belofte heeft echter niets met het geloof te maken. Vervolgens stelt de rechter vragen over het ongeluk. Ook krijgen (de advocaten van) beide partijen de gelegenheid om vragen aan de getuige te stellen. Omdat een getuige onder ede wordt gehoord, is liegen strafbaar. De griffier stelt de verklaring van de getuige op. Zij leest de verklaring voor en de getuige mag aangeven of de inhoud klopt. Als de inhoud klopt, dan ondertekent de getuige de verklaring. Aan de hand van de verschillende getuigenverklaringen kunnen de proceskansen worden beoordeeld.

Vragen over een voorlopig getuigenverhoor?

Heb je vragen over het voorlopig getuigenverhoor of wil je weten of het in jouw zaak zin heeft om een voorlopig getuigenverhoor te starten, neem dan contact met één van mijn collega’s of mij op. Wij kijken graag met jou mee.   Foto credits: Adobe Stock / Fizkes

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.