Schud de slapende VvE wakker!

18 dec 2014 Mediation Judith Vermeeren

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Een slapende Vereniging van Eigenaars (VvE) is een veel voorkomend verschijnsel. Met name kleine VvE’s zijn niet altijd actief. Waar veel appartementseigenaren niet bij stil staan, is dat een zogenaamde slapende VvE voor hen aanzienlijk nadelige gevolgen kan hebben. Niet voor niets is een slapende VvE wettelijk verboden. Lees deze blog en schud uw VvE wakker!  

Wanneer is sprake van een slapende VvE?

Een slapende VvE is een VvE waarin geen enkele activiteit wordt ontplooid: geen bestuur, geen algemene ledenvergadering, geen financiële administratie en geen onderhoud aan gemeenschappelijke ruimten.

Nadelige gevolgen van de slapende VvE

Naast het feit dat er een heel vervelende situatie ontstaat wanneer bijvoorbeeld groot onderhoud nodig is en niet alle eigenaren daaraan willen meewerken en meebetalen, kan een slapende VvE ook de verkoop van het appartementsrecht frustreren. Menig hypotheekverstrekker verlangt immers inzage in het reservefonds. Als een dergelijk reservefonds ontbreekt, wordt veelal geen financiering verstrekt. Het appartementsrecht wordt dan nagenoeg onverkoopbaar. Ter voorkoming van deze risico’s heeft de wetgever in 2008 bepaald dat een jaarlijkse bijdrage van alle appartementseigenaren in een reservefonds verplicht is. Gevolg hiervan is dat de VvE ook jaarlijks een exploitatierekening en een (meerjaren)begroting aan de eigenaren ter goedkeuring dient voor te leggen. Toch gebeurt dit niet altijd.

Wat moet u doen om de slapende VvE te activeren?

Wilt u een slapende VvE activeren, dan dient u onder meer de volgende stappen te nemen: organiseren van een vergadering voor alle eigenaren, benoeming van een bestuur, voorzitter en eventueel commissies, vaststelling begroting en meerjaren onderhoudsplan, vaststelling (bijdrage) reservefonds, openen bankrekening en afsluiten verzekeringen voor de VvE.

Wat als de meerderheid niet instemt met activering van de VvE?

Indien tijdens de activeringsvergadering niet de meerderheid instemt met activering van de VvE, dan zijn nog niet alle kansen bekeken. Een besluit van de meerderheid van de eigenaren om de VvE niet te activeren is immers nietig dan wel vernietigbaar wegens strijd met de wet en/of het splitsingsreglement. De rechtbank kan dan worden verzocht om het besluit te vernietigen. Daarnaast dient de rechter te worden verzocht vervangende machtiging te geven om bepaalde handelingen te mogen verrichten, waaronder het middels het incasseren van voorschotbedragen oprichten van een reservefonds. Overigens kan een activering van een VvE ook op initiatief van de gemeente geschieden. Op grond van artikel 5:121 BW is een gemeente namelijk bevoegd om preventief maatregelen te treffen ter voorkoming van achterstallig onderhoud bij een appartementencomplex. Wacht niet totdat een probleem zich aandient, maar schud uw Vereniging van Eigenaars wakker!

Over de blogger
Judith Vermeeren

Judith maakt sinds 2007 deel uit van de sectie Vastgoed- en omgevingsrecht van AK Advocaten. Judith heeft zich gespecialiseerd in het huurrecht, appartementsrecht, bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Meer artikelen van Judith Vermeeren
Judith Vermeeren vastgoedrecht advocaat

Eén reactie op “Schud de slapende VvE wakker!”

  1. Maar als je je buren voor de rechter daagt woon je denk ik niet meer lekker. Dus een oplossing is dit niet. Ik heb oude mensen die zeer achterdochtig zijn richting overheid als medeVvE ers, en zij willen niet meewerken. Verder ging alles altijd in goed overleg, prima mensen. Moet ik ze voor de rechter slepen? Lijkt me niet. Maar wat dan?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.