Wat is aansprakelijkheid?

31 jul 2022 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Aansprakelijkheid kent twee soorten: de contractuele aansprakelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid. In dit blog vertel ik wat aansprakelijkheid betekent en ik licht beide aansprakelijkheid soorten toe.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Wat is aansprakelijkheid: de definitie 

Aansprakelijkheid betekent dat een ander verantwoordelijk gehouden kan worden voor jouw schade. Die schade moet dan door de andere partij vergoed worden.

Het uitgangspunt van het Burgerlijk Wetboek is dat iedereen in principe zorg moet dragen voor zijn eigen schade. Soms geldt een uitzondering en in dat geval moet de ander zorg dragen voor jouw schade. Dit heet aansprakelijkheid.

In dit blog vertel ik meer over de verschillende soorten aansprakelijkheid.

letselschaderecht wat is aansprakelijkheid

''Aansprakelijkheid betekent dat een ander verantwoordelijk gehouden kan worden voor jouw schade.''

Soorten aansprakelijkheid

We onderscheiden twee soorten aansprakelijkheid:

1. Contractuele aansprakelijkheid in het letselschaderecht

Er is sprake van contractuele aansprakelijkheid bij het schenden van een contractuele verplichting. Het gaat dan om het niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen van de verplichtingen. In het geval van een medische fout of een arbeidsongeval kan er bijvoorbeeld sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid.

2. Wettelijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Het Burgerlijk Wetboek regelt de onrechtmatige daad. Dit wil zeggen dat wanneer een persoon tegenover iemand anders een onrechtmatige daad pleegt die hem kan worden toegerekend, hij verplicht is om de schade van de ander te vergoeden.

Er is een onderscheid tussen risico-aansprakelijk en schuldaansprakelijkheid.

Schuldaansprakelijkheid houdt in dat jij schuldig bent aan de ontstane schade. De schade kan jou dus worden verweten. Bij risicoaansprakelijkheid komt iets voor iemands rekening zonder dat deze persoon schuld heeft. Dit geldt onder andere voor:

  • Ouders die schade moeten vergoeden die is veroorzaakt door een onrechtmatige daad van hun kind;
  • Werkgevers die schade moeten vergoeden die is veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een werknemer;
  • Bezitters van een dier indien het dier schade heeft aangebracht en
  • Degene die een product op de Nederlandse markt heeft gebracht dat gebrekkig is (productaansprakelijkheid).

Aansprakelijkheid kan ook ontstaan door een grove overtreding tijdens een sportwedstrijd. Of wangedrag op het schoolplein of in de speeltuin. Als dit het geval is, spreken we over ‘sport- en spelsituaties’. Het is vaak moeilijk te bewijzen dat er sprake van aansprakelijkheid is. Past het gedrag nog binnen de spelsituatie of niet?

Hulp nodig met aansprakelijkheid?

Wij werken met een gespecialiseerd team met jarenlange ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschaderecht. Onze letselschadespecialisten kunnen samen met jou beoordelen of de schade die je lijdt, vergoed dient te worden door een ander.

Kan er iemand verantwoordelijk gehouden worden voor de door jou geleden schade? Neem dan contact op met een van onze letselschadespecialisten.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.