Publicaties

Familierecht

Wat regelen bij einde samenleving? Hoewel het huwelijk nog steeds populair is, zijn er ook veel partners die ervoor kiezen om niet met elkaar te trouwen (of een geregistreerd partnerschap aan te gaan). Er is dan sprake van een samenwoning. Soms wordt er een (notarieel) samenlevingscontract opgesteld, maar dit is niet vereist. Ook bij het verbreken van een samenwoning moeten er de nodige zaken geregeld worden. Zo zal het samenlevingscontract beëindigd moeten worden. Hoe dit moet, is bepaald in het samenlevingscontract. Indien er geen samenlevingscontract is, dan wordt de samenwoning beëindigd door het feitelijk uiteengaan van de ex-partners. Anders dan bij een huwelijk, is de tussenkomst van een rechter voor de beëindiging niet vereist. Indien er gezamenlijke kinderen zijn of kinderen over wie beide partners het gezag hebben, moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. In een dergelijk plan worden afspraken opgenomen over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de manier waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen en de verdeling van de kosten van de kinderen. Dit laatste kan in de vorm van kinderalimentatie. De berekening van kinderalimentatie is dezelfde als bij een echtscheiding. Overigens geeft de wet geen aanspraak op partneralimentatie na verbreking van een samenwoning. De vermogensrechtelijke gevolgen van de verbreking van de samenleving hangen af van de inhoud van het samenlevingscontract. Vaak staan in het contract de nodige bepalingen over het vermogen na beëindiging van de samenwoning. Indien er geen samenlevingscontract is, of het contract niets zegt over het vermogen, dan behoudt ieder de eigen goederen en schulden. Eventuele gemeenschappelijke zaken, zoals de woning of een bankrekening, moeten verdeeld worden. Dat kan door het betreffende goed aan één partner toe te delen, die dan de helft van de waarde aan de ander moet vergoeden. De zaak kan ook verkocht worden, waarna de verkoopopbrengst gedeeld wordt. Soms heeft de ene partner eigen geld geïnvesteerd in een vermogensbestanddeel dat op naam van de andere partner staat. Die partner heeft dan recht op terugbetaling van dat geld van de andere partner. Anders dan bij echtscheiding heeft een samenwoner na verbreking geen wettelijk recht op een deel van het tijdens de samenwoning opgebouwde ouderdomspensioen van de partner. Soms is in een samenlevingscontract wel een afspraak opgenomen over het recht op nabestaandenpensioen. Uiteraard kan er na de beëindiging van de samenleving in overleg tot afspraken gekomen worden over de gevolgen, eventueel met behulp van een mediator of ieder een eigen advocaat. Indien het niet lukt om tot overeenstemming te komen, dan kan de rechter verzocht worden om een beslissing te geven over de geschilpunten. Voor welke vorm u ook kiest, onze familierechtadvocaten kunnen u bijstaan. Familierecht