Wees eerlijk over je schade, Big Brother is watching you!

29 jul 2014 Letselschaderecht Ferda van Benthem

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Social media spelen tegenwoordig een belangrijke rol in verzekeringskwesties. Ook verzekeraars kijken op Facebook, LinkedIn en andere social media kanalen. Slachtoffers van een ongeval worden ook regelmatig gegoogled. Lees hierover in de blog 'Googlende of goochelende verzekeraars van' van college Ferda van Benthem. Soms blijft het niet bij googlen, maar gaat de verzekeraar nog een stapje verder en wordt er een persoonlijk onderzoek ingesteld. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, zoals een interview van het slachtoffer, het inwinnen van informatie bij derden en de meest vergaande methode: het observeren van het slachtoffer. Het instellen van een persoonlijk onderzoek is niet in alle situaties geoorloofd. De verzekeraar zal rekening moeten houden met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

Geheime observatie

Vorige week stuitte ik op een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 26 juni 2014. In deze letselschadezaak ontving de aansprakelijke verzekeraar anonieme meldingen dat X (het slachtoffer) zijn klachten zou overdrijven. De verzekeraar heeft vervolgens door middel van het raadplegen van social media gekeken of de meldingen enig waarheidsgehalte hadden. Toen dit het geval bleek te zijn, heeft de verzekeraar een persoonlijk onderzoek uitgevoerd in de vorm van een geheime observatie van X. X had aan de schaderegelaar van de verzekeraar verteld dat hij sinds het auto-ongeval dat hem was overkomen kampte met nek- en rugklachten en dat hij zich nauwelijks kon bewegen. Hij kon slechts met een kruk lopen en moest zich van meubelstuk naar meubelstuk door de kamer verplaatsen, met de angst dat hij door zijn linkerbeen zou zakken. Hij durfde geen auto meer te rijden.

Uitkomst onderzoek

Uit het observatieonderzoek bleek dat X zijn honden uitlaat, dat hij auto rijdt, dat hij de kofferbak van zijn auto uitlaadt en dat deze bewegingen hem geen enkele moeite lijken te kosten. Zijn bewegingen zijn vlot en soepel. Zijn linker- en rechterbeen worden gelijk belast en hij gebruikt geen kruk. Er is geen enkel verschil zichtbaar tussen de bewegingen van X en een gezond persoon. De rechtbank oordeelde dat het de verzekeraar vrij stond om het LinkedIn account van X te bekijken. Omdat daaruit bleek dat de anonieme meldingen enig waarheidsgehalte hadden, kon de verzekeraar een persoonlijk onderzoek instellen. Mede gelet op het grote financiële belang (X had zijn schade begroot op minimaal 460.994,95 euro) en de ernst van de aantijgingen was de methode van geheime observatie aangewezen en geoorloofd. Het verzoek van X, om de uitkomst van het onderzoek buiten beschouwing te laten bij de verdere beoordeling van de letselschadezaak, is afgewezen.

Eerlijkheid duurt het langst!

Het is belangrijk dat cliënten ons openheid van zaken geven, zodat we de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk kunnen behartigen. Indien bepaalde zaken niet helemaal helder zijn, kan het zijn dat de verzekeraar hier onderzoek naar doet en dat er discussie ontstaat met de verzekeraar. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de te ontvangen schadevergoeding.

Over de blogger
Ferda van Benthem

Ferda is sinds 1990 advocaat letselschaderecht. Daarnaast is zij mediator. Ferda werkt vrijwel uitsluitend voor slachtoffers. Met haar 30 jaar ervaring is zij gepokt en gemazeld in de wereld van verzekeraars en rechtbanken.

Meer artikelen van Ferda van Benthem
ferda van benthem

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.